Onze advocaat contracten merkt vaak dat klanten of wederpartijen hun algemene voorwaarden niet goed hanteren, waardoor ze niet van toepassing zijn. Dat kan grote gevolgen hebben! Zo ook in de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland van 6 januari 2016.

Wat was het geval? Er was ingebroken in een sportwinkel en de verzekeraar hoefde niet uit te keren omdat het alarmsysteem niet voldeed aan de eisen die in de polis werden gesteld. De sportwinkel spreekt vervolgens de leverancier van het alarm aan. Die beroept zich op de exeoneratieclausule in zijn algemene voorwaarden. Deze leverancier heeft twee offertes aan de winkel gestuurd en maar op één van deze offertes verwezen naar de algemene voorwaarden. Omdat de leverancier niet in de juiste offerte had verwezen naar de algemene voorwaarden, wordt een beroep op deze algemene voorwaarden van de hand gewezen. De voorzieningenrechter wijst dan ook een voorschot van een bedrag van € 200.000,– toe aan de sportwinkel.

Goed gebruik van de algemene voorwaarden is dus essentieel. Het kan u zeer veel geld kosten als u het niet goed doet. Vraag onze advocaat contracten om advies als u vragen heeft. Die kunt u hier stellen of u kunt ons bellen: 020-7400521.