Advocaat contractenrecht

Conflicten met contractspartijen komen voor in vele soorten en maten. Het in gebreke blijven bij een betaling of een levering is een probleem dat regelmatig voorkomt, met alle gevolgen van dien. Uw schade, niet alleen in geldelijke zin, kan hierdoor fors oplopen. De advocaat contractenrecht kan u in dergelijke situaties bijstaan, zodat u weet waar u (in juridische zin) aan toe bent.
Een advocaat contractenrecht kunt u in meerdere stadia inzetten. Bij het opstellen van een contract bijvoorbeeld, zodat u weet dat alle besproken voorwaarden aan de eisen en beperkingen van de wet voldoen. Maar ook als u in een later stadium in conflict raakt met de tegenpartij. Hoe weet u dan bijvoorbeeld waar u recht op heeft? De advocaat contractenrecht is u hierbij van dienst.

Wat is contractenrecht?

Om helder te krijgen wat de advocaat precies voor u kan betekenen, is het van belang om het begrip iets verder uit te diepen. U stelt een contract op met een tegenpartij als u bepaalde afspraken zwart op wit wilt hebben. In het geval van een samenwerking is dat essentieel, zodat de betrokken partijen weten waar zij aan toe zijn. En wie waar recht op heeft. Daar mag geen onduidelijkheid over bestaan.
In het contractenrecht wordt geregeld hoe overeenkomsten tot stand komen en waaraan ze moeten voldoen om geldig te zijn. Uiteraard wordt in het contractenrecht ook geregeld wat de consequenties zijn als de overeenkomst niet wordt nageleefd. De advocaat stelt deze overeenkomsten op en beoordeelt ze, zodat ze juridisch geldig zijn. Dat vergt deskundigheid, ervaring en maatwerk.

Vroegtijdig advies door advocaat contractenrecht

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook binnen de rechtspraak. Het opstellen van een contract tussen twee partijen is eigenlijk de ultieme manier om problemen achteraf voor te zijn. In een contract legt u namelijk precies vast onder welke voorwaarden u een samenwerking of transactie aangaat. Het juridisch ‘dichttimmeren’ van de overeenkomst is dus zeer belangrijk.
Vroegtijdig advies van de advocaat is dan ook bijzonder waardevol. Een duidelijk geformuleerd contract draagt bij aan goede onderlinge afspraken, zodat langdurige procedures in een later stadium worden voorkomen. Onze specialisten op het gebied van contractenrecht helpen u waar nodig, denken met u mee en wijzen u op mogelijke valkuilen, risico’s en mogelijkheden.

Verschil contractenrecht en verbintenissenrecht

De advocaat contractenrecht houdt zich specifiek bezig met het op schrift stellen van onderling gemaakte afspreken. In die zin verschilt een contract ook van een overeenkomst. In een contact worden afspraken schriftelijk vastgelegd, een overeenkomst kan ook mondeling worden gesloten. Verbintenissenrecht is een verzamelnaam voor zowel het contractrecht als het verbintenissen- of overeenkomstenrecht.
De advocaat houdt zich dus ook bezig met verbintenissenrecht, aangezien die twee in elkaars verlengde liggen. Als gezegd is het verstandig om afspraken al in een vroeg stadium juridisch te toetsen. Dat wil echter niet zeggen dat er nadien geen geschil meer kan ontstaan. De advocaat contractenrecht / verbintenissenrecht is er ook dan om u te helpen met de nakoming, ontbinding of een schadevergoeding.

Advocaat contractenrecht Amsterdam

Het contractenrecht is een uitgebreide en zeer diverse discipline binnen de rechtspraak. Uit jarenlange ervaring is gebleken dat geen enkel probleem op dit gebied hetzelfde is. Specifieke bepalingen en kleine nuances zijn uiteindelijk bepalend. Uw vraag op het gebied van contracten en overeenkomsten zal om die reden ongetwijfeld een specifieke oplossing behoeven.
Om die reden kunt u het beste even persoonlijk contact opnemen met een van onze specialisten. U kunt ons telefonisch bereiken op 020-7400521, of mailen: ondernemingsrecht@brenneradvocaten.nl. Onze advocaat laat u dan zo snel mogelijk weten wat wij voor u kunnen betekenen.