10 stappen om uw bedrijf te verkopen

U heeft jarenlang gebouwd aan uw bedrijf en nu is het tijd om het te verkopen. Misschien wilt u met pensioen, misschien wilt u iets geheel nieuws beginnen. Hierbij geeft onze advocaat ondernemingsrecht in grote lijn de stappen die nodig zijn om tot een bedrijfsovername te komen. Hierbij is uitgegaan van een overdracht van de aandelen.

Stap 1: Maak gebruik van gratis intake Advocaat Ondernemingsrecht

Wij doen meerder overnames per jaar en bij sommige overnames komt een klant pas in een laat stadium naar ons toe. De afspraken zijn dan vaak al gemaakt en soms heeft een klant al bepaalde onderhandelingspunten verloren. Wij doen dan uiteraard ons best om dat zo goed mogelijk te herstellen, maar het verdient echt de voorkeur om voordat u met een bedrijfsovername begint onze ondernemingsrecht advocaat te vragen om langs te komen voor een vrijblijvende intake. Klik hier om een afspraak te maken voor een vrijblijvende intake of bel ons direct: 020-7400521.

Stap 2: Haal een hogere koopprijs: doe een vendor due diligence

Als u uw huis verkoopt, schildert u nog even een afgebladderd muurtje. Bij een verkoop van een bedrijf raden wij u aan om ook even er doorheen te lopen om bepaalde ‘gebreken’ te herstellen. Zo kan het zijn dat bepaalde contracten nog niet zijn ondertekend, bepaalde besluiten van de aandeelhouders nog niet op schrift staan of dat de jaarstukken nog niet zijn gedeponeerd (met het gevaar van bestuurdersaansprakelijkheid!). Deze zaken komen naar boven in een vendor due diligence en zorgen ervoor dat een koper minder kan klagen over de koopprijs na een due diligence. Klik hier voor het maken van een afspraak voor een vendor due diligence of bel ons direct: 020-7400521.

Stap 3: Bepaal de grenzen van een koopprijs.

Wij raden u aan om een accountant of andere specialist met u te laten kijken naar de waarde van de aandelen. Laat u goed informeren over de verschillende manieren van waardebepaling. Als die waardebepaling is gedaan, is het goed om voor u zelf de marge te bepalen waarbinnen u bereid bent om het bedrijf te verkopen; een ondergrens en maximale prijs dus. Vergeet u niet dat een koper na een due diligence altijd zal proberen iets van de koopprijs af te halen!

Stap 4: Laat een geheimhoudingsovereenkomst/ non disclosure agreement maken

U wilt niet dat alle informatie over uw bedrijf op straat komt te liggen en uw concurrenten er hun voordeel mee doen. Het is dan ook zaak om een goede geheimhoudingsovereenkomst (ook wel non disclosure agreement of NDA genaamd) te laten maken door onze advocaat ondernemingsrecht. Deze moet zo zijn opgesteld dat de potentiële koper er niet onderuit kan en ook een zeer forse boete en schadevergoeding moet betalen bij overtreding. Neem hier contact met ons op voor een geheimhoudingsovereenkomst of bel ons drect: 020-7400521.

Stap 5: Laat een Letter of Intent opmaken

Voordat u een potentiële koper een boekenonderzoek laat doen wilt u wel weten dat hij serieus is. Om die reden worden de bedoelingen van partijen neergelegd in een intentieverklaring (ook wel genaamd Letter of Intent of LOI). Soms wordt het ten onrechte Intentieovereenkomst genoemd, maar de bedoeling is nou juist dat het geen overeenkomst is, want u wilt zich ook nog kunnen terugtrekken als de koper de koopprijs teveel wil verlagen of vreemde garanties van u wil. Neem hier contact op om onze advocaat ondernemingsrecht een LOI te laten opstellen of bel ons direct: 020-7400521.

Stap 6: Bereid u goed voor op een due diligence

Door een vendor due diligence (zie stap 2) weet een verkoper al een beetje wat hij kan verwachten bij een due diligence en zijn de meeste gebreken hersteld. Soms krijgen wij zaken waarbij een overname is fout gegaan en waarbij de verkoper niet meer weet wat hij nu wel en wat hij niet aan koper heeft meegedeeld. Wij zorgen er altijd voor dat in een due diligence zeer zorgvuldig wordt vastgelegd welke stukken en welke informatie aan een koper is verstrekt. Neem hier contact met onze advocaat ondernemingsrecht op als u vragen heeft over een due diligence of bel ons direct: 020-7400521.

Stap 7: De eigenlijke onderhandelingen: ken de psychologische trucs

Bij het opstellen van de LOI zijn de grote lijnen van de koopovereenkomst uitgezet, maar naar de due diligence begint meestal het echte onderhandelen: wordt de koopprijs aangepast? Welke garanties en vrijwaringen wil de koper? Etcetera. Wij zijn als advocaat ondernemingsrecht niet alleen op de hoogte van de juridische inhoud, maar kennen ook door jarenlange ervaring de trucs om voor u een maximaal resultaat te behalen. Maak hier een afspraak met onze advocaat ondernemingsrecht als u vragen heeft over de onderhandelingen of bel ons direct: 020-7400521.

Stap 8: De kern van de overname: de koopovereenkomst aandelen

Als alle vorige stappen goed zijn gezet, dan begint het echte advocaten-werk: de koopovereenkomst aandelen. Uiteraard worden daarin de koopprijs en de aandelen genoemd, maar ook garanties, vrijwaringen of een concurrentiebeding. Meestal stelt de advocaat van de koper de eerste concept-overeenkomst op. De juridische formulering is dan van belang en door jarenlange ervaring, weten wij hoe wij het voor u maximaal kunnen formuleren, waarbij we wel opmerken dat de overeenkomst uiteraard het resultaat wordt van wat twee partijen willen. Neem hier contact op met onze advocaat ondernemingsrecht als u vragen heeft over een koopovereenkomst aandelen of bel ons direct: 020-7400521.

Stap 9: de closure: de levering van de aandelen en het betalen van de koopprijs

De koopovereenkomst is nog niet genoeg om de aandelen te leveren aan de koper. Daarvoor is een notariële akte nodig. Bij de notaris wordt ook de koopprijs betaald. Als wij als advocaat ondernemingsrecht optreden voor de verkoper zijn wij geen voorstander van een Earn Out, omdat er vaak later gezeur is over de hoogte hiervan. U kunt maar beter uw geld binnen hebben! Meestal vindt er na de closure nog een diner plaats om het slagen van de overname te vieren!

Stap 10: denk na over wat u met uw geld wilt doen

Eigenlijk zouden we dit ook als eerste stap kunnen zetten, maar in het begin weet u nog niet hoeveel u exact gaat krijgen. Denk met een goede fiscalist na over wat u met uw geld gaat doen en wat de fiscale consequenties voor u zijn van de bedrijfsovername

Met deze 10 stappen hebben wij een grote lijn van een bedrijfsovername door verkoop van de aandelen geschetst. Als u eens met ons wilt praten over een bedrijfsovername, laat het ons dan hier weten of bel ons direct: 020-7400521.