Tip 1: maak een geheimhoudingsovereenkomst
Het kan zijn dat een concurrent van u doet alsof hij u wil overnemen, maar eigenlijk alleen maar bedrijfsinformatie wil gebruiken. Voor dat geval is het verstandig een geheimhoudingsovereenkomst te hebben waarbij een hoge boete staat op het gebruik van uw bedrijfsinformatie. Als u behoefte heeft aan een geheimhoudingsovereenkomst kunt u deze hier aanvragen.
Tip 2: Zorg voor een voorbehoud in de LOI
Het kan zijn dat u gaandeweg de onderhandelingen behoefte heeft aan een voorbehoud. Het kan uw onderhandelingspositie sterker maken of het geeft u een ontsnappingsmogelijkheid. Wij zouden als ondernemingsrecht advocaat dan niet de term ‘board approval’ gebruiken, want dan kan de vraag opkomen wat de ‘board’ in Nederland is, maar een voorbehoud van toestemming van de RvC, aandeelhouders of bestuur.
Tip 3: maak van de LOI geen koopovereenkomst
Wat wij als ondernemingsrecht advocaat veel zien is dat verkoper of koper bij ons komen met een getekende LOI, die in feite al een koopovereenkomst is. Vraag is of er dan nog veel onderhandelingsruimte is en of een DD nog zin heeft, als partijen al zijn gebonden. Zorg er dus vooral voor dat de LOI niet meer is dan een intentie.
Tip 4: Leg het proces rondom de due diligence goed vast
Vaak ontstaat er in latere procedures bij een overname discussie over welke stukken en informatie nu wel of niet door een verkoper is gegeven aan de koper. Mondelinge informatie is altijd lastig te bewijzen. Hoe dan ook is het verstandig bij alle informatie die verstrekt wordt dit tijdens de due diligence schriftelijk vast te leggen.
Tip 5: De due diligence wordt vaak gebruikt om de koopprijs bij te stellen
De insteek van een koper bij de due diligence is gericht op het vinden van problemen in het over te nemen bedrijf om zo een lagere koopprijs (of garanties) te krijgen. Als verkoper is het dan ook goed om van te voren na te denken over de problemen binnen uw bedrijf, zodat u bij uw eerste bod weet of dit later wel of niet nog wordt bijgesteld. Wij doen als advocaat voor veel ondernemers een ‘vendor due diligence’ om de verkoper inzicht te geven in mogelijke zwakheden in zijn bedrijf en deze te verbeteren.
Tip 6: Denk goed na over een ‘earn out’
Wij merken als advocaat ondernemingsrecht dat er na een overname veel wordt geprocedeerd over een ‘earn out’. Immers na de deal moet in de jaren erna de winst worden bepaald en daar verschillen partijen nogal eens van mening over hoe die moet worden bepaald. Als u dus voor een ‘earn out’ kiest is het belangrijk dat die goed wordt geformuleerd.
Tip 7: Besteed veel tijd aan de garanties
De garanties zijn de kern van de koopovereenkomst. Het is zeer belangrijk dat deze zorgvuldig worden geformuleerd. De grammaticale uitleg van de garanties is dan weliswaar niet altijd doorslaggevend, maar wel degelijk belangrijk. Bij de garanties is het ook van belang dat u een creatieve advocaat heeft, met een brede kennis van het recht, die een oplossing weet te vinden voor de aangetroffen problemen binnen het bedrijf.
Tip 8: Denk goed na over een Activa/Passiva transactie of een koop van de aandelen
Soms is het als koper aantrekkelijk om te kiezen voor een overdracht van de Activa (ook wel ‘asset deal’ genaamd). U kunt alle vervelende passiva in het oude bedrijf laten zitten. Dan moet u wel goed nadenken of het personeel echt in het oude bedrijf blijft. Ook is het van belang dat een ‘asset deal’ meestal meer bewerkelijk is: alle activa moeten immers op de juiste manier worden overgedragen. Dit terwijl bij een koop van de aandelen dit niet nodig is. Onze advocaten ondernemingsrecht adviseren vaak over de voorvraag of u moet kiezen voor een ‘asset deal’ of een ‘share purchase agreement’.
Tip 9: Pas op met vrijwaringen
Wij zien in onze praktijk als advocaat ondernemingsrecht dat verkopers soms, om een hogere koopprijs te ontvangen, kiezen voor een vrijwaring tegen een bepaalde claim, terwijl duidelijk is dat die vrijwaring ook zal worden gebruikt. In dat geval is het kiezen voor een vrijwaring niet meer dan een (soms kort) uitstel van een verlaagde koopprijs. Dat kan een keuze zijn, maar soms zijn er andere oplossingen mogelijk.
Tip 10: Laat u begeleiden door professionals
In de M&A praktijk zien wij soms nog dat partijen denken zelf de bedrijfsovername te kunnen doen. In sommige zeer kleine overnames kan dat ook. Maar zodra er personeel is of contracten met bijvoorbeeld leveranciers dan is het niet verstandig om het zelf te doen. Wij begeleiden meerdere overnames per jaar, zijn experts op dit terrein en wij zijn het geld meer dan waard. Neem contact op als u ons wilt inschakelen voor een bedrijfsovername. Klik hier als u een gratis vraag over een bedrijfsovername wilt stellen aan onze advocaat bedrijfsovername of bel ons direct: 020-7400521.