Tip 1: Uw bedoeling in de overwegingen

Zorg dat uw bedoeling in de overwegingen van het contract komt te staan. Wij merken als advocaten ondernemingsrecht dat er te weinig aandacht aan de overwegingen (het begin van het contract) wordt besteed. Dit terwijl in de rechtspraak het Haviltex criterium wordt gehanteerd waarin de bedoeling van partijen bij overeenkomsten centraal staat. Als u uw bedoeling in de overwegingen van het contract opneemt heeft u dus een voordeel. Neem hier contact op als u een vraag heeft over een contract.

Tip 2: Algemene voorwaarden: van toepassing en ter hand gesteld

Zorgt dat uw algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard en ter hand worden gesteld. Als u dat niet doet zouden uw voorwaarden wel eens niet van toepassing kunnen zijn. Wij zien vaak dat een partij moeite heeft te bewijzen dat de voorwaarden ‘ter hand zijn gesteld’. Een paraaf van uw contractspartij is natuurlijk mooi, maar er zijn ook andere manieren waarover we u graag informeren. Stel hier geheel vrijblijvend uw vraag over contracten aan onze advocaat ondernemingsrecht.

Tp 3: Batlle of forms

Zorg dat de algemene voorwaarden van de andere contractspartij in ieder geval niet gelden. Als uw wederpartij ook algemene voorwaarden hanteert, geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. In dat geval moet u dus expliciet de algemene voorwaarden van uw contractspartij afwijzen. Wij raden aan om, als dat niet haalbaar is, in ieder geval cruciale bepalingen, zoals de exoneratie (uitsluiting aansprakelijkheid), te bestrijden. Stel hier geheel vrijblijvend uw vraag over contracten aan onze advocaat ondernemingsrecht.

Tip 4: Wijzigingsbeding in het arbeidsrecht

Voor arbeidscontracten geldt dat vaak een CAO of de wet de mogelijkheden van de werkgever om een voor hem gunstige bepaling op te nemen, beperkt zijn. Een beding dat wel kan worden opgenomen is een ‘wijzigingsbeding’ en wij adviseren werkgevers om dat standaard op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Het wijzigingsbeding geeft u immers als werkgever de mogelijkheid om, binnen bepaalde grenzen, de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen. Zonder dit beding kan de wijziging soms ook, maar het is wel lastiger. Stel hier geheel vrijblijvend uw vraag over contracten aan onze advocaat ondernemingsrecht.

Tip 5: Bedrijfsovername: change of control/ ownership

Als u van plan bent om uw bedrijf binnen niet al te lange tijd over te dragen dan is het goed om te voorkomen dat contractspartijen een artikel over de ‘change of control’ of ‘change of ownership’ opnemen. Deze bepaling verbindt bepaalde gevolgen aan een verkoop van uw bedrijf. Het contract zou kunnen worden beëindigd en dat zou grote financiële gevolgen kunnen hebben bij een bedrijfsovername. Vaak moet u de koper van uw bedrijf een vrijwaring geven. Stel hier geheel vrijblijvend uw vraag over contracten aan onze advocaat ondernemingsrecht.

Tip 6: Kies de contracten waar uw iets kunt veranderen

Geef geen geld uit aan de contracten waar u geen of weinig invloed op heeft. Hiervoor hebben wij al aangegeven dat arbeidscontracten vaak worden bepaald door een CAO of door de wet. Ook huurovereenkomsten zijn vaak standaardovereenkomsten op grond van het model ROZ, waar vaak weinig onderhandelingsruimte is (soms wel in de bijzondere bepalingen). Een advocaat kan daar vaak slechts weinig betekenen. In de contracten met uw grootste leverancier of klant, contracten voor bedrijfsovername of aandeelhoudersovereenkomsten kunnen wij als advocaat ondernemingsrecht veel voor u betekenen. Stel hier geheel vrijblijvend uw vraag over contracten aan onze advocaat ondernemingsrecht.

Tip 7: Norm in contract

Als u een product levert of afneemt is het van belang bij het contract na te denken over de norm die wordt gehanteerd bij de vraag of het product volstaat. U bent zelf expert op uw terrein en weet vaak als beste welke norm soepel of streng is, afhankelijk van uw positie. Zorg dat de juiste norm door uw advocaat ondernemingsrecht in het contract wordt opgenomen. Stel hier geheel vrijblijvend uw vraag over contracten aan onze advocaat ondernemingsrecht.

Tip 8: Ingebrekestelling

Ingebrekestelling, ingebrekestelling, ingebrekestelling. We blijven het herhalen en toch gaat het nog steeds vaak fout. De basis van het Nederlandse contractenrecht is dat u uw wederpartij in gebreke stelt als die iets niet goed doet/levert. Dat wil zeggen dat u hem/haar een kans geeft het alsnog goed te doen/te leveren. Wij kunnen het vaak nog voor u herstellen als u het niet heeft gedaan, maar het is handiger als u het meteen zelf goed doet. Stel hier geheel vrijblijvend uw vraag aan onze advocaat ondernemingsrecht.

Tip 9: Kies: nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding

Denk goed na wat u wilt als het contract niet gaat zoals u wilt: nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding. U kunt deze mogelijkheden combineren, maar op het moment dat het fout gaat is het goed een beslissing te nemen en daarvoor te gaan. Als u voor schadevergoeding gaat, bereid het dan goed voor en maak een financiële en onderbouwde vergelijking van hoe het was geweest als er wel goed was nagekomen. Stel hier geheel vrijblijvend uw vraag over contracten aan onze advocaat ondernemingsrecht.

Tip10: Kies uw expert ondernemingsrecht

Als het fout gaat, schakel een advocaat met expertise in het contractenrecht in. Wij hebben als advocaten jarenlang te maken met het contractenrecht en wij procederen al jaren zo efficiënt mogelijk voor onze klanten. Wij hebben de kennis en zorgen voor het maximale rendement voor u, ook als het contract fout is gegaan. Stel hier gratis uw vraag over een contract of bel ons: 020-7400521.