Advocaat bedrijfsovername

Een bedrijfsovername is een ingewikkeld proces. U krijgt te maken met het ondernemingsrecht, het opstellen en afwikkelen van contracten en mogelijk aandeelhouders en/of bestuurdersaansprakelijkheid. Om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, is de advocaat bedrijfsovername er om alles in goede banen te leiden. Zo weet u zeker dat u ook op juridisch vlak alles tot in de punt geregeld heeft.
Een advocaat bedrijfsovername kan u bijvoorbeeld helpen met het opstellen van een geheimhoudingsverklaring, ook wel een Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd. Bent u de verkopende partij? In dat geval raden wij u altijd aan om zo’n verklaring te sluiten. Hiermee voorkomt u namelijk dat een concurrent aan de haal kan gaan met waardevolle informatie over uw bedrijf. In het NDA kunt u bijvoorbeeld regelen dat daar een hoge boete op staat.

Bedrijfsovername, hoe werkt dat?

Na het tekenen van een geheimhoudingsverklaring, wordt een ‘letter of intent’ (LOI) opgesteld. In deze intentieverklaring wordt verklaard hoeveel aandelen worden gekocht en voor welke prijs. Ook worden er alvast voorwaarden geschept voor de volgende fase van de overname: het boekenonderzoek (due dilligence). Het is zaak om al in deze fase een advocaat bedrijfsovername in te schakelen, zodat u niet per abuis alvast een koopovereenkomst sluit. Dat komt (helaas) regelmatig voor.
Wanneer dat is geregeld, volgt dus het due diligence-onderzoek zelf. Hiermee vergewist u uzelf ervan dat er na de overname geen lijken uit de kast komen. U beperkt dus de kans op onverwachte (financiële) risico’s. Komen die na het werk van de advocaat bedrijfsovername wél aan het licht, dan helpen we u met het beëindigen van de overnamebesprekingen, het aanpassen van de koopprijs of het contractueel inperken van de risico’s.

Advocaat bedrijfsovername bij asset deal of SPA

Bent u koper, maar wilt u niet het gehele bedrijf overnemen? Dan kunt u kiezen voor een Activa Passiva-transactie, ook wel een asset deal genoemd. U koopt dan alleen de onderdelen van het bedrijf die voor u interessant zijn (cherry picking). Dit kan echter bewerkelijk zijn, omdat u ook goed moet letten op de wettelijke bepalingen bij overname van personeel. Daarom is een goede advocaat bedrijfsovername van groot belang.
Kiest u er niet voor om alleen bepaalde onderdelen over te nemen maar het gehele bedrijf, dan helpen wij u met het sluiten van een koopovereenkomst voor de aandelen. Dat wordt ook wel een ‘share purchase agreement’ (SPA) genoemd. Hierin staat onder meer de prijs genoemd, een eventuele Earn Out-regeling en een concurrentiebeding. Een advocaat bedrijfsovername helpt u onder meer bij het onderhandelen over de garanties en eventuele vrijwaringen.

Advocaat bedrijfsovername bij garanties en Earn Out

Wanneer u uzelf als koper na het due diligence-onderzoek bewust bent geworden van bepaalde risico’s, kunt u die risico’s alleen afwenden op de verkoper door dit in een garantie of vrijwaring exact te omschrijven. Hierbij is de formulering van zeer groot belang. Een ervaren advocaat bedrijfsovername weet precies hoe dat in zijn werk gaat en helpt u hierbij. U loopt dan geen onnodige risico’s.
Ten slotte kan er een Earn Out-regeling worden vastgelegd. Dat is eigenlijk een uitgestelde betaling van de koopprijs. In de meeste gevallen komt dat erop neer dat de betaling van de koopprijs over een langere periode wordt uitgesmeerd. Hieraan kunnen ook nog vooraf afgesproken, specifieke voorwaarden zitten. De Earn Out wordt namelijk vaak afhankelijk gesteld van het toekomstig resultaat van het bedrijf.

Kies voor een ervaren advocaat bedrijfsovername

Omdat er vaak onenigheid ontstaat over de uitleg van de Earn Out, is het ook hier weer van groot belang om bij het opstellen van het overnamecontract een ervaren, vakkundige advocaat bedrijfsovername in de arm te nemen. Onze specialisten zijn u hier graag bij van dienst. Heeft u een vraag? Bel dan naar 020-7400521, of stel uw vraag schriftelijk op deze website.