Wederom een arrest van een Hof over bestuurdersaansprakelijkheid. Het betreft een arrest van het Gerechtshof Den Bosch van 29 december 2015. Onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid legt uit. Het ging in dit geval om een 2009 door Nirona aan IFF verstrekte lening. Twee jaar later gaat IFF failliet, zonder dat er iets is afgelost op de lening.  Uiteraard krijgt Nirona niets meer van haar lening uit het faillissement en daarom probeert zij het via de bestuurdersaansprakelijkheid.

Nirona baseert haar vordering van bestuurdersaansprakelijkheid op de bewering dat aan haar onjuiste informatie althans informatie is verzwegen door de bestuurders. Het Hof gaat dan zeer nauwgezet na of tijdens een bespreking voldoende informatie is verstrekt dan wel of informatie is verzwegen. Op grond van de feiten komt het Hof dan tot de conclusie dat onvoldoende is gebleken dat er sprake is van onjuiste dan wel verzegen informatie door de bestuurders. De vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid wordt dan ook afgewezen.

De les uit dit arrest is wederom dat u voor een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid zeer goed beslagen ten ijs moet komen. U moet de feiten zeer goed kunnen onderbouwen. Mocht u een vraag hebben over bestuurdersaansprakelijkheid dan kunt u ons bellen op 020-7400521 of deze vraag hier stellen.