toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Aandeelhoudersschade. Afgeleide schade. Schending specifieke zorgvuldigheidsnorm? Derdenwerking. Ernstig verwijt?

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 4 februari 2019 uitspraak gedaan over aandeelhoudersschade. Was sprake van een schending van een specifieke zorgvuldigheidsnorm? Afgeleide schade. Derdenwerking. Ernstig verwijt? Afgeleide schade Eiser vordert afgeleide schade, schade die hij als (indirect) aandeelhouder van het bedrijf heeft geleden door het faillissement van het bedrijf. De schade [...]

Door | 15 februari 2019

Non-conformiteit. Verkoop van in eigen beheer gebouwde nieuwbouwwoning. Vochtproblemen in de kelder door gebreken in de muurconstructie. Is de woning daardoor niet geschikt voor normaal gebruik?

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 8 januari 2019 uitspraak gedaan over de non-conformiteit bij de koop van een woning. Is de woning door vochtproblemen niet geschikt voor een normaal gebruik als woonhuis? Aan zijn primaire vordering heeft geïntimeerde, samengevat, het volgende ten grondslag gelegd. Appellanten zijn tekortgeschoten in de nakoming van [...]

Door | 9 februari 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid. De bestuurder had in privé een aanzienlijk bedrag van de vennootschap geleend. Had de bestuurder, toen vennootschap in zwaar weer kwam te verkeren, de lening moeten terugbetalen?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 22 januari 2019 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid. De schuldenaar, de bestuurder in privé, had een aanzienlijk bedrag van de vennootschap geleend. De bestuurder had, toen de vennootschap in zwaar weer kwam te verkeren, de schuldenaar (de bestuurder in privé) moeten aanspreken tot terugbetaling van lening en [...]

Door | 3 februari 2019

Na de Brexit : de juridische gevolgen voor de Nederlandse contractspraktijk.

Na de Brexit : de juridische gevolgen voor de Nederlandse contractspraktijk. Wat gaat de komende Brexit voor het Nederlandse internationale handels- en contractenrecht betekenen? Een definitieve “harde of zachte” Brexit zal grote juridische gevolgen hebben voor ondernemers in Nederland, die contracteren met ondernemingen die gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk (VK). De belangrijkste veranderingen voor [...]

Door | 21 januari 2019

Brexit. Voorlopige voorziening in kort geding. Vrij verkeer van personen, goederen en diensten en recht op verblijf. Prejudiciële vragen.

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof Amsterdam heeft onlangs in hoger beroep in kort geding uitspraak gedaan over een gevraagde voorlopige voorziening betreffende de rechtszekerheid van de rechten van vrij verkeer van personen, goederen en diensten en het recht op verblijf na de Brexit. Op 23 juni 2016 stemde een meerderheid van de Britse bevolking [...]

Door | 21 januari 2019

Executiegeschil. Vordering tot schorsing executoriaal beslag op aandelen. Verzoek verkoop van aandelen ex 474g Rv.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering tot schorsing van een executoriaal beslag op aandelen. Verkoop en overdracht van de aandelen kan pas plaatsvinden nadat de rechtbank in de – reeds aanhangige – verzoekschriftprocedure ex artikel 474g Rv het verzoek heeft toegewezen. In die procedure [...]

Door | 13 januari 2019

Wanbeleid? Verantwoord ondernemerschap? Liquiditeit van de onderneming. Impasse? Voorlopige voorziening.

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van wanbeleid in een onderneming. H Detacheringen heeft aan haar verzoek ten grondslag gelegd dat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van W&F en dat gelet [...]

Door | 7 januari 2019

Gegronde redenen om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van de vennootschap te twijfelen? Verstoorde verhoudingen. Toetsing corporate governance

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het wanbeleid binnen een onderneming. Was de corporate governance op orde? T is opgericht bij akte van 9 januari 2014 onder de naam C B.V. Deze naam is op 1 februari 2016 gewijzigd in C Holding B.V. Nadien is de naam [...]

Door | 17 december 2018