Van onze advocaat ondernemingsrecht: wij zien nog steeds in onze ondernemingsrechtpraktijk dat partijen (en hun advocaten) vergeten om een ingebrekestelling te versturen. Bij een ingebrekestelling meldt u de tegenpartij dat zij niet (goed) is nagekomen en dat alsnog dient te doen binnen een bepaalde termijn.

Bij een uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 22 juni 2016 ziet u de gevolgen van het vergeten van de ingebrekestelling. Een partij wilde een overeenkomst tot het leveren van compost wegens een tekortkoming ontbinden. De rechtbank:

“[eiseres] had [gedaagde] onder de geschetste omstandigheden dus minst genomen in gebreke moeten stellen. Vast staat dat [eiseres] dit niet heeft gedaan. Niet één keer heeft zij een aanwijzing gegeven waarbij [gedaagde] is gemaand binnen een bepaalde termijn deze aanwijzing (alsnog) deugdelijk na te komen. Het verzuim is derhalve niet ingetreden, zodat [eiseres] niet bevoegd was om de overeenkomst per 5 april 2014 (partieel) te ontbinden.”

Daarmee werd de schadeclaim van meer dan 200K afgewezen! De gevolgen zijn dus groot als u het niet goed doet. Neemt u dus snel contact op met onze advocaat ondernemingsrecht als een tegenpartij een overeenkomst niet goed nakomt: 020-7400521.