Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het ondernemingsrecht. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Bestuurdersaansprakelijkheid. Interne bestuurdersaansprakelijkheid. Behoorlijke taakvervulling. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Vaststellingsovereenkomst.

23 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Interne bestuurdersaansprakelijkheid. Behoorlijke taakvervulling. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Vaststellingsovereenkomst.

De Rechtbank Gelderland heeft op 11 november 2020 uitspraak gedaan over interne bestuurdersaansprakelijkheid van artikel 2:9 BW. R legt aan haar vordering primair interne bestuurdersaansprakelijkheid ex. artikel 2:9 BW ten grondslag. In genoemd artikel staat dat elke bestuurder tegenover de rechtspersoon is gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Voor aansprakelijkheid is vereist dat de bestuurder (gedaagde) zijn bestuurszaak niet behoorlijk heeft uitgeoefend en hem daarvoor een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Of van een ernstig verwijt sprake is, dient te [...]

Koop appartementsrecht. Non-conformiteit? Omvat appartementsrecht ook zolderverdieping? Onjuiste informatie? Verkoopbrochure. Verkopend makelaar.

16 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Koop appartementsrecht. Non-conformiteit? Omvat appartementsrecht ook zolderverdieping? Onjuiste informatie? Verkoopbrochure. Verkopend makelaar.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 4 november 2020 uitspraak gedaan over non-conformiteit bij de koop van een appartement. Eiseres stelt zich op het standpunt dat zij op basis van de informatie in de verkoopbrochure mocht verwachten dat zij een appartement van twee woonlagen kocht. Na de levering bleek dat zij slechts de derde woonlaag geleverd had gekregen en dat de zolderverdieping behoorde tot de gemeenschappelijke gedeelten van het appartementengebouw. Gedaagden zijn daardoor tekortgeschoten in de nakoming van de koopovereenkomst, dan wel zijn zij ongerechtvaardigd [...]

Uitkoop van aandeelhouders. Verzet. Waardering van aandelen. Peildatum. Uitkoper moet de gezamenlijke andere aandeelhouders oproepen in het geding.

9 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Uitkoop van aandeelhouders. Verzet. Waardering van aandelen. Peildatum. Uitkoper moet de gezamenlijke andere aandeelhouders oproepen in het geding.

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam  heeft op 14 januari 2020 uitspraak gedaan over de uitkoop van aandeelhouders, de waardering van aandelen en het oproepen van gezamenlijke aandeelhouders. Bij het verstekarrest is de prijs van de over te dragen aandelen per peildatum van 9 maart 2018 vastgesteld op € 7,83 per aandeel. A en B hebben zowel de peildatum als de prijs aangevochten. Zij menen dat als peildatum 20 juni 2018, de datum van dagvaarding door F, zou moeten worden gehanteerd. De Ondernemingskamer volgt hen [...]

Vennootschapsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid. Toetsingskader. Procesrecht. Misbruik van procesrecht. Maatstaf.

2 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vennootschapsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid. Toetsingskader. Procesrecht. Misbruik van procesrecht. Maatstaf.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 15 september 2020 uitspraak gedaan over de toetsingsnorm voor het aannemen van bestuurdersaansprakelijkheid en van misbruik van procesrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid. Misbruik van procesrecht. Maatstaf. Toetsingskader. De rechter [...]

Overeenkomst van opdracht. Voortijdige beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever mogelijk wegens gebrek aan vertrouwen? Redelijk loon.

26 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Overeenkomst van opdracht. Voortijdige beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever mogelijk wegens gebrek aan vertrouwen? Redelijk loon.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 20 oktober 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een voortijdige beëindiging van de overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever mogelijk was wegens gebrek aan [...]

Vennootschapsrecht. Kort geding. Uittreding. Verplichte overdracht van aandelen. Verstoorde verhoudingen.

18 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vennootschapsrecht. Kort geding. Uittreding. Verplichte overdracht van aandelen. Verstoorde verhoudingen.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 20 mei 2020 uitspraak gedaan over een verplichte overdracht van aandelen vanwege een verstoorde relatie binnen de onderneming. De voorzieningenrechter is in spoedeisende zaken in [...]

Vennootschapsrecht. Kort geding. Opzegging van een vennootschap onder firma met twee vennoten. Voortzetting bedrijf. Spoedeisend belang?

12 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vennootschapsrecht. Kort geding. Opzegging van een vennootschap onder firma met twee vennoten. Voortzetting bedrijf. Spoedeisend belang?

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 24 juli 2020 uitspraak gedaan in kort geding over de opzegging van een vennootschap onder firma met twee vennoten. Eiser is de vader van gedaagde. [...]

Bestuurdersaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid van een bestuurder en toezichthouder. Toetsing en maatstaf. Stelplicht en bewijslast.

4 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid van een bestuurder en toezichthouder. Toetsing en maatstaf. Stelplicht en bewijslast.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 14 juli 2020 uitspraak gedaan over de toetsing en maatstaf en de stelplicht en bewijslast bij een vordering uit bestuurdersaansprakelijkheid. Het gaat in deze [...]

Opzegging van een duurovereenkomst. Is sprake van een distributieovereenkomst of van een agentuurovereenkomst? Rechtmatige opzegging?

28 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Opzegging van een duurovereenkomst. Is sprake van een distributieovereenkomst of van een agentuurovereenkomst? Rechtmatige opzegging?

De Rechtbank Limburg heeft op 7 augustus 2020 uitspraak gedaan over de opzegging van een duurovereenkomst. Was er sprake van een distributieovereenkomst of van een agentuurovereenkomst? Tussen eiseres en gedaagde [...]

Oudere blog items

Ondernemingsrecht. Uitkoopregeling. Gronden voor afwijzing uitkoopvordering. Vaststelling van de uitkoopprijs. Peildatum en waarderingsgrondslag.

21 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ondernemingsrecht. Uitkoopregeling. Gronden voor afwijzing uitkoopvordering. Vaststelling van de uitkoopprijs. Peildatum en waarderingsgrondslag.

Bestuurdersaansprakelijkheid en aandelenkoop. Selectieve betalingen? Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling?

15 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid en aandelenkoop. Selectieve betalingen? Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling?

Contractenrecht. Opzegging van een duurovereenkomst. Zwaarwegende grond? Schadevergoeding bij opzegging?

7 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Contractenrecht. Opzegging van een duurovereenkomst. Zwaarwegende grond? Schadevergoeding bij opzegging?

Voldoende grond voor de uitstoting van een aandeelhouder? Ernstig verstoorde verhoudingen? Kan aandeelhouderschap in redelijkheid nog worden geduld?

1 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Voldoende grond voor de uitstoting van een aandeelhouder? Ernstig verstoorde verhoudingen? Kan aandeelhouderschap in redelijkheid nog worden geduld?

Bestuurdersaansprakelijkheid. Stichting en bestuur. Onbehoorlijk bestuur? Schadevergoeding? Aandeelhouders als schuldeisers.

24 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Stichting en bestuur. Onbehoorlijk bestuur? Schadevergoeding? Aandeelhouders als schuldeisers.

Aanneming van werk. Mondelinge overeenkomst. Welke prijsafspraak is gemaakt? Vaste prijs of op regiebasis? Opschorting. Meerwerk. Bewijslast.

20 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Aanneming van werk. Mondelinge overeenkomst. Welke prijsafspraak is gemaakt? Vaste prijs of op regiebasis? Opschorting. Meerwerk. Bewijslast.

Uitkoop van aandeelhouder. Vaststelling van prijs van over te dragen aandelen. Franchise.

10 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Uitkoop van aandeelhouder. Vaststelling van prijs van over te dragen aandelen. Franchise.

Bestuurdersaansprakelijkheid. Huurovereenkomst wordt niet nagekomen. Oprichtersaansprakelijkheid. Was het faillissement voorzienbaar? Bewijs.

3 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Huurovereenkomst wordt niet nagekomen. Oprichtersaansprakelijkheid. Was het faillissement voorzienbaar? Bewijs.

Koop van een woning. Schending klachtplicht? Termijnen. Non-conformiteit woonhuis? Constructieve gebreken?

6 juli 2020|Reacties uitgeschakeld voor Koop van een woning. Schending klachtplicht? Termijnen. Non-conformiteit woonhuis? Constructieve gebreken?

Geschillenregeling. Overdracht aandelen. Certificaathouders. Vordering tot uitreding mogelijk bij certificaten van aandelen? Analogische toepassing?

29 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Geschillenregeling. Overdracht aandelen. Certificaathouders. Vordering tot uitreding mogelijk bij certificaten van aandelen? Analogische toepassing?

Inzage of afgifte van financiële bescheiden in verband met een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Voorwaarden voor toewijzing.

22 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Inzage of afgifte van financiële bescheiden in verband met een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Voorwaarden voor toewijzing.

Aanneming van werk. Geschil tussen aannemer en opdrachtgever. Oplevering, opneming en goedkeuring. UAV 2012. Stilzwijgende goedkeuring.

15 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Aanneming van werk. Geschil tussen aannemer en opdrachtgever. Oplevering, opneming en goedkeuring. UAV 2012. Stilzwijgende goedkeuring.

Vennootschapsrecht. Geschillenregeling. Vordering tot uittreding. Waardering van de aandelen. Deskundige. Peildatum.

8 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vennootschapsrecht. Geschillenregeling. Vordering tot uittreding. Waardering van de aandelen. Deskundige. Peildatum.

Vernietiging besluit vennootschap wegens strijdig belang? Vernietiging besluit vennootschap wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid?

1 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vernietiging besluit vennootschap wegens strijdig belang? Vernietiging besluit vennootschap wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Bestuurdersaansprakelijkheid. Benadeling schuldeisers. Beklamel-norm. Juridisch kader. Maatstaf. Schijn van kredietwaardigheid.

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Benadeling schuldeisers. Beklamel-norm. Juridisch kader. Maatstaf. Schijn van kredietwaardigheid.

Contractenrecht. Overeenkomst van opdracht waarbij geen loon is overeengekomen. Bepaling van een redelijk loon door de rechter.

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Contractenrecht. Overeenkomst van opdracht waarbij geen loon is overeengekomen. Bepaling van een redelijk loon door de rechter.

Geschillenregeling. Vordering tot uittreding tegen aandeelhouders in een BV. Gedwongen overname van aandelen. Maatstaf. Norm voor toewijzing.

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Geschillenregeling. Vordering tot uittreding tegen aandeelhouders in een BV. Gedwongen overname van aandelen. Maatstaf. Norm voor toewijzing.

Bestuurdersaansprakelijkheid. Selectieve betalingen van bestuurder aan zichzelf. Ernstig verwijt bestuurder.

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Selectieve betalingen van bestuurder aan zichzelf. Ernstig verwijt bestuurder.

Executiegeschil. Opheffing conservatoir beslag? Zekerheidsstelling. Bankgarantie. Brexit.

27 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executiegeschil. Opheffing conservatoir beslag? Zekerheidsstelling. Bankgarantie. Brexit.

Uitkoop van een aandeelhouder. Juridisch kader. Openbaar bod. Acceptatiegraad. Prijsbepaling. Billijke prijs. Peildatum waardering.

20 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Uitkoop van een aandeelhouder. Juridisch kader. Openbaar bod. Acceptatiegraad. Prijsbepaling. Billijke prijs. Peildatum waardering.

Overeenkomst van opdracht. Rekening en verantwoording. Verantwoordingsplicht. Informatieplicht.

14 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Overeenkomst van opdracht. Rekening en verantwoording. Verantwoordingsplicht. Informatieplicht.

Vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid tegen vader en zoon als bestuurders. Zoon was enkel op papier bestuurder. Vader was de feitelijk leidinggevende. Wie is aansprakelijk?

6 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid tegen vader en zoon als bestuurders. Zoon was enkel op papier bestuurder. Vader was de feitelijk leidinggevende. Wie is aansprakelijk?

Geschillenregeling. Gedwongen uittreding. Overdracht van aandelen. Deskundigenbericht. Waardering van de aandelen. Peildatum van waardering.

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Geschillenregeling. Gedwongen uittreding. Overdracht van aandelen. Deskundigenbericht. Waardering van de aandelen. Peildatum van waardering.

Onroerend goed. Rechtsmacht. Bevoegdheid Nederlandse rechter met betrekking tot buitenlands onroerend goed.

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Onroerend goed. Rechtsmacht. Bevoegdheid Nederlandse rechter met betrekking tot buitenlands onroerend goed.

Bestuurdersaansprakelijkheid en concernaansprakelijkheid.

16 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid en concernaansprakelijkheid.

Bestuurdersaansprakelijkheid. Garantieovereenkomst. Inspanningsverplichting tot financiering.

8 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Garantieovereenkomst. Inspanningsverplichting tot financiering.

Nietig aandeelhoudersbesluit? Goedkeuringsvereiste. Dividendbesluit. Bestuurdersaansprakelijkheid?

2 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Nietig aandeelhoudersbesluit? Goedkeuringsvereiste. Dividendbesluit. Bestuurdersaansprakelijkheid?

Franchise. Franchiseovereenkomst. Prognose. Door franchisegever verstrekte vestigingsplaatsanalyse en exploitatiebegroting. Verliesgevende exploitatie. Dwaling franchiseovereenkomst te wijten aan door franchisegever verstrekte inlichtingen?

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Franchise. Franchiseovereenkomst. Prognose. Door franchisegever verstrekte vestigingsplaatsanalyse en exploitatiebegroting. Verliesgevende exploitatie. Dwaling franchiseovereenkomst te wijten aan door franchisegever verstrekte inlichtingen?

Bestuurdersaansprakelijkheid. Boekhoudplicht. Onbehoorlijke taakvervulling. Hoofdelijke aansprakelijk voor het boedeltekort?

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Boekhoudplicht. Onbehoorlijke taakvervulling. Hoofdelijke aansprakelijk voor het boedeltekort?

Aandeelhouder aansprakelijk ter zake van onjuiste mededelingen over opzegging van een huurovereenkomst aan medeaandeelhouder? Schadevergoeding?

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Aandeelhouder aansprakelijk ter zake van onjuiste mededelingen over opzegging van een huurovereenkomst aan medeaandeelhouder? Schadevergoeding?

Dwaling bij de koop van een woning? Mededelingsplicht verkoper. Beroep op exoneratieclausule. Ouderdomsclausule.

3 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Dwaling bij de koop van een woning? Mededelingsplicht verkoper. Beroep op exoneratieclausule. Ouderdomsclausule.

Earn-out bij vervreemding van een deelneming. Deelnemingsvrijstelling. Vennootschapsbelasting.

27 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Earn-out bij vervreemding van een deelneming. Deelnemingsvrijstelling. Vennootschapsbelasting.

Bestuurdersaansprakelijkheid. Liquidatie van een onderneming. Selectieve betaling?

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Liquidatie van een onderneming. Selectieve betaling?

Contractenrecht. Koopovereenkomst. Non-conformiteit. Klachtplicht. Verjaring.

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Contractenrecht. Koopovereenkomst. Non-conformiteit. Klachtplicht. Verjaring.

Geschil tussen aandeelhouders. Onzorgvuldig handelen meerderheidsaandeelhouder en bestuurder jegens minderheidsaandeelhouder? Ontnemen van een corporate opportunity? Afgeleide schade?

18 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Geschil tussen aandeelhouders. Onzorgvuldig handelen meerderheidsaandeelhouder en bestuurder jegens minderheidsaandeelhouder? Ontnemen van een corporate opportunity? Afgeleide schade?

Bestuurdersaansprakelijkheid vanwege betalingsonwil? Hoofdelijke aansprakelijkheid? Nakoming betalingsverplichting uit een vonnis.

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid vanwege betalingsonwil? Hoofdelijke aansprakelijkheid? Nakoming betalingsverplichting uit een vonnis.

Overeenkomst van aanneming. Ondeugdelijke uitvoering van het werk? Exoneratiebeding van aannemer onredelijk bezwarend?

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Overeenkomst van aanneming. Ondeugdelijke uitvoering van het werk? Exoneratiebeding van aannemer onredelijk bezwarend?

Aandeelhouder. Bestuurdersaansprakelijkheid. Afgeleide schade voor aandeelhouder? Schending van een jegens aandeelhouder geldende specifieke zorgvuldigheidsverplichting?

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Aandeelhouder. Bestuurdersaansprakelijkheid. Afgeleide schade voor aandeelhouder? Schending van een jegens aandeelhouder geldende specifieke zorgvuldigheidsverplichting?

Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad? Persoonlijk ernstig verwijt? Maatstaf. Beklamel-norm.

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad? Persoonlijk ernstig verwijt? Maatstaf. Beklamel-norm.

Kwalificatie van een agentuurovereenkomst. Recht op een klantenvergoeding?

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Kwalificatie van een agentuurovereenkomst. Recht op een klantenvergoeding?

Bestuurdersaansprakelijkheid. Reikwijdte decharge. Vallen de aan de bestuurder verweten gedragingen onder de kwijting die aan de bestuurder is verleend?

5 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Reikwijdte decharge. Vallen de aan de bestuurder verweten gedragingen onder de kwijting die aan de bestuurder is verleend?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie