Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het ondernemingsrecht. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Vennootschapsrecht. Kort geding. Uittreding. Verplichte overdracht van aandelen. Verstoorde verhoudingen.

18 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vennootschapsrecht. Kort geding. Uittreding. Verplichte overdracht van aandelen. Verstoorde verhoudingen.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 20 mei 2020 uitspraak gedaan over een verplichte overdracht van aandelen vanwege een verstoorde relatie binnen de onderneming. De voorzieningenrechter is in spoedeisende zaken in beginsel slechts bevoegd om, na afweging van de belangen van partijen, tijdelijke voorzieningen te treffen. Eisers hebben een spoedeisend belang bij haar vorderingen. Partijen hebben een langlopend conflict dat is geëscaleerd. Die escalatie heeft mogelijk op korte termijn grote negatieve gevolgen voor het voortbestaan en de bestuurbaarheid van de onderneming. De gevorderde onmiddellijke voorzieningen [...]

Vennootschapsrecht. Kort geding. Opzegging van een vennootschap onder firma met twee vennoten. Voortzetting bedrijf. Spoedeisend belang?

12 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vennootschapsrecht. Kort geding. Opzegging van een vennootschap onder firma met twee vennoten. Voortzetting bedrijf. Spoedeisend belang?

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 24 juli 2020 uitspraak gedaan in kort geding over de opzegging van een vennootschap onder firma met twee vennoten. Eiser is de vader van gedaagde. Eiser en gedaagde zijn per 20 december 2012 de vennootschap onder firma V.O.F (hierna: de vof) aangegaan. Eiser en gedaagde zijn de enige vennoten in de vof. Voor de oprichting van de vof dreef eiser de onderneming als eenmanszaak, afwisselend als vennootschap onder firma met zijn echtgenote. Op 20 november 2017 heeft eiser een [...]

Bestuurdersaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid van een bestuurder en toezichthouder. Toetsing en maatstaf. Stelplicht en bewijslast.

4 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid van een bestuurder en toezichthouder. Toetsing en maatstaf. Stelplicht en bewijslast.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 14 juli 2020 uitspraak gedaan over de toetsing en maatstaf en de stelplicht en bewijslast bij een vordering uit bestuurdersaansprakelijkheid. Het gaat in deze zaak om de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders en de toezichthouders (de leden van de Raad van Toezicht) van de stichting S. Volgens appellante zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor een schade, na gedeeltelijke betaling van de door appellante aan S gestuurde facturen, van thans nog een bedrag van € 1,209,347,20 voor welk bedrag de [...]

Opzegging van een duurovereenkomst. Is sprake van een distributieovereenkomst of van een agentuurovereenkomst? Rechtmatige opzegging?

28 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Opzegging van een duurovereenkomst. Is sprake van een distributieovereenkomst of van een agentuurovereenkomst? Rechtmatige opzegging?

De Rechtbank Limburg heeft op 7 augustus 2020 uitspraak gedaan over de opzegging van een duurovereenkomst. Was er sprake van een distributieovereenkomst of van een agentuurovereenkomst? Tussen eiseres en gedaagde [...]

Ondernemingsrecht. Uitkoopregeling. Gronden voor afwijzing uitkoopvordering. Vaststelling van de uitkoopprijs. Peildatum en waarderingsgrondslag.

21 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ondernemingsrecht. Uitkoopregeling. Gronden voor afwijzing uitkoopvordering. Vaststelling van de uitkoopprijs. Peildatum en waarderingsgrondslag.

De Advocaat-Generaal bij Parket bij de Hoge Raad heeft op 8 mei 2020 de uitkoopregeling van artikel 2:201a BW besproken. Deze zaak betreft een uitkoopvordering op de voet van art. [...]

Bestuurdersaansprakelijkheid en aandelenkoop. Selectieve betalingen? Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling?

15 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid en aandelenkoop. Selectieve betalingen? Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 2 juni 2020 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid en een aandelenkoop. Het hof zal deze stellingen toetsen aan het juridische kader voor het aannemen van bestuurdersaansprakelijkheid [...]

Contractenrecht. Opzegging van een duurovereenkomst. Zwaarwegende grond? Schadevergoeding bij opzegging?

7 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Contractenrecht. Opzegging van een duurovereenkomst. Zwaarwegende grond? Schadevergoeding bij opzegging?

De Rechtbank Gelderland heeft op 27 mei 2020 uitspraak gedaan over de opzegging van een duurovereenkomst. G betoogt dat de eisen van redelijkheid en billijkheid bij afwezigheid van een contractuele [...]

Voldoende grond voor de uitstoting van een aandeelhouder? Ernstig verstoorde verhoudingen? Kan aandeelhouderschap in redelijkheid nog worden geduld?

1 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Voldoende grond voor de uitstoting van een aandeelhouder? Ernstig verstoorde verhoudingen? Kan aandeelhouderschap in redelijkheid nog worden geduld?

De Rechtbank Overijssel heeft op 24 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of er voldoende grond bestond voor de uitstoting van een aandeelhouder ex art. 2:336 lid 1 BW. [...]

Bestuurdersaansprakelijkheid. Stichting en bestuur. Onbehoorlijk bestuur? Schadevergoeding? Aandeelhouders als schuldeisers.

24 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Stichting en bestuur. Onbehoorlijk bestuur? Schadevergoeding? Aandeelhouders als schuldeisers.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 15 juli 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een bestuurder van een stichting aansprakelijk was op grond van onbehoorlijk bestuur. De curator vordert dat [...]

Oudere blog items

Aanneming van werk. Mondelinge overeenkomst. Welke prijsafspraak is gemaakt? Vaste prijs of op regiebasis? Opschorting. Meerwerk. Bewijslast.

20 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Aanneming van werk. Mondelinge overeenkomst. Welke prijsafspraak is gemaakt? Vaste prijs of op regiebasis? Opschorting. Meerwerk. Bewijslast.

Uitkoop van aandeelhouder. Vaststelling van prijs van over te dragen aandelen. Franchise.

10 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Uitkoop van aandeelhouder. Vaststelling van prijs van over te dragen aandelen. Franchise.

Bestuurdersaansprakelijkheid. Huurovereenkomst wordt niet nagekomen. Oprichtersaansprakelijkheid. Was het faillissement voorzienbaar? Bewijs.

3 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Huurovereenkomst wordt niet nagekomen. Oprichtersaansprakelijkheid. Was het faillissement voorzienbaar? Bewijs.

Koop van een woning. Schending klachtplicht? Termijnen. Non-conformiteit woonhuis? Constructieve gebreken?

6 juli 2020|Reacties uitgeschakeld voor Koop van een woning. Schending klachtplicht? Termijnen. Non-conformiteit woonhuis? Constructieve gebreken?

Geschillenregeling. Overdracht aandelen. Certificaathouders. Vordering tot uitreding mogelijk bij certificaten van aandelen? Analogische toepassing?

29 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Geschillenregeling. Overdracht aandelen. Certificaathouders. Vordering tot uitreding mogelijk bij certificaten van aandelen? Analogische toepassing?

Inzage of afgifte van financiële bescheiden in verband met een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Voorwaarden voor toewijzing.

22 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Inzage of afgifte van financiële bescheiden in verband met een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Voorwaarden voor toewijzing.

Aanneming van werk. Geschil tussen aannemer en opdrachtgever. Oplevering, opneming en goedkeuring. UAV 2012. Stilzwijgende goedkeuring.

15 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Aanneming van werk. Geschil tussen aannemer en opdrachtgever. Oplevering, opneming en goedkeuring. UAV 2012. Stilzwijgende goedkeuring.

Vennootschapsrecht. Geschillenregeling. Vordering tot uittreding. Waardering van de aandelen. Deskundige. Peildatum.

8 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vennootschapsrecht. Geschillenregeling. Vordering tot uittreding. Waardering van de aandelen. Deskundige. Peildatum.

Vernietiging besluit vennootschap wegens strijdig belang? Vernietiging besluit vennootschap wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid?

1 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vernietiging besluit vennootschap wegens strijdig belang? Vernietiging besluit vennootschap wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Bestuurdersaansprakelijkheid. Benadeling schuldeisers. Beklamel-norm. Juridisch kader. Maatstaf. Schijn van kredietwaardigheid.

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Benadeling schuldeisers. Beklamel-norm. Juridisch kader. Maatstaf. Schijn van kredietwaardigheid.

Contractenrecht. Overeenkomst van opdracht waarbij geen loon is overeengekomen. Bepaling van een redelijk loon door de rechter.

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Contractenrecht. Overeenkomst van opdracht waarbij geen loon is overeengekomen. Bepaling van een redelijk loon door de rechter.

Geschillenregeling. Vordering tot uittreding tegen aandeelhouders in een BV. Gedwongen overname van aandelen. Maatstaf. Norm voor toewijzing.

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Geschillenregeling. Vordering tot uittreding tegen aandeelhouders in een BV. Gedwongen overname van aandelen. Maatstaf. Norm voor toewijzing.

Bestuurdersaansprakelijkheid. Selectieve betalingen van bestuurder aan zichzelf. Ernstig verwijt bestuurder.

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Selectieve betalingen van bestuurder aan zichzelf. Ernstig verwijt bestuurder.

Executiegeschil. Opheffing conservatoir beslag? Zekerheidsstelling. Bankgarantie. Brexit.

27 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executiegeschil. Opheffing conservatoir beslag? Zekerheidsstelling. Bankgarantie. Brexit.

Uitkoop van een aandeelhouder. Juridisch kader. Openbaar bod. Acceptatiegraad. Prijsbepaling. Billijke prijs. Peildatum waardering.

20 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Uitkoop van een aandeelhouder. Juridisch kader. Openbaar bod. Acceptatiegraad. Prijsbepaling. Billijke prijs. Peildatum waardering.

Overeenkomst van opdracht. Rekening en verantwoording. Verantwoordingsplicht. Informatieplicht.

14 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Overeenkomst van opdracht. Rekening en verantwoording. Verantwoordingsplicht. Informatieplicht.

Vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid tegen vader en zoon als bestuurders. Zoon was enkel op papier bestuurder. Vader was de feitelijk leidinggevende. Wie is aansprakelijk?

6 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid tegen vader en zoon als bestuurders. Zoon was enkel op papier bestuurder. Vader was de feitelijk leidinggevende. Wie is aansprakelijk?

Geschillenregeling. Gedwongen uittreding. Overdracht van aandelen. Deskundigenbericht. Waardering van de aandelen. Peildatum van waardering.

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Geschillenregeling. Gedwongen uittreding. Overdracht van aandelen. Deskundigenbericht. Waardering van de aandelen. Peildatum van waardering.

Onroerend goed. Rechtsmacht. Bevoegdheid Nederlandse rechter met betrekking tot buitenlands onroerend goed.

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Onroerend goed. Rechtsmacht. Bevoegdheid Nederlandse rechter met betrekking tot buitenlands onroerend goed.

Bestuurdersaansprakelijkheid en concernaansprakelijkheid.

16 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid en concernaansprakelijkheid.

Bestuurdersaansprakelijkheid. Garantieovereenkomst. Inspanningsverplichting tot financiering.

8 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Garantieovereenkomst. Inspanningsverplichting tot financiering.

Nietig aandeelhoudersbesluit? Goedkeuringsvereiste. Dividendbesluit. Bestuurdersaansprakelijkheid?

2 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Nietig aandeelhoudersbesluit? Goedkeuringsvereiste. Dividendbesluit. Bestuurdersaansprakelijkheid?

Franchise. Franchiseovereenkomst. Prognose. Door franchisegever verstrekte vestigingsplaatsanalyse en exploitatiebegroting. Verliesgevende exploitatie. Dwaling franchiseovereenkomst te wijten aan door franchisegever verstrekte inlichtingen?

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Franchise. Franchiseovereenkomst. Prognose. Door franchisegever verstrekte vestigingsplaatsanalyse en exploitatiebegroting. Verliesgevende exploitatie. Dwaling franchiseovereenkomst te wijten aan door franchisegever verstrekte inlichtingen?

Bestuurdersaansprakelijkheid. Boekhoudplicht. Onbehoorlijke taakvervulling. Hoofdelijke aansprakelijk voor het boedeltekort?

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Boekhoudplicht. Onbehoorlijke taakvervulling. Hoofdelijke aansprakelijk voor het boedeltekort?

Aandeelhouder aansprakelijk ter zake van onjuiste mededelingen over opzegging van een huurovereenkomst aan medeaandeelhouder? Schadevergoeding?

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Aandeelhouder aansprakelijk ter zake van onjuiste mededelingen over opzegging van een huurovereenkomst aan medeaandeelhouder? Schadevergoeding?

Dwaling bij de koop van een woning? Mededelingsplicht verkoper. Beroep op exoneratieclausule. Ouderdomsclausule.

3 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Dwaling bij de koop van een woning? Mededelingsplicht verkoper. Beroep op exoneratieclausule. Ouderdomsclausule.

Earn-out bij vervreemding van een deelneming. Deelnemingsvrijstelling. Vennootschapsbelasting.

27 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Earn-out bij vervreemding van een deelneming. Deelnemingsvrijstelling. Vennootschapsbelasting.

Bestuurdersaansprakelijkheid. Liquidatie van een onderneming. Selectieve betaling?

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Liquidatie van een onderneming. Selectieve betaling?

Contractenrecht. Koopovereenkomst. Non-conformiteit. Klachtplicht. Verjaring.

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Contractenrecht. Koopovereenkomst. Non-conformiteit. Klachtplicht. Verjaring.

Geschil tussen aandeelhouders. Onzorgvuldig handelen meerderheidsaandeelhouder en bestuurder jegens minderheidsaandeelhouder? Ontnemen van een corporate opportunity? Afgeleide schade?

18 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Geschil tussen aandeelhouders. Onzorgvuldig handelen meerderheidsaandeelhouder en bestuurder jegens minderheidsaandeelhouder? Ontnemen van een corporate opportunity? Afgeleide schade?

Bestuurdersaansprakelijkheid vanwege betalingsonwil? Hoofdelijke aansprakelijkheid? Nakoming betalingsverplichting uit een vonnis.

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid vanwege betalingsonwil? Hoofdelijke aansprakelijkheid? Nakoming betalingsverplichting uit een vonnis.

Overeenkomst van aanneming. Ondeugdelijke uitvoering van het werk? Exoneratiebeding van aannemer onredelijk bezwarend?

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Overeenkomst van aanneming. Ondeugdelijke uitvoering van het werk? Exoneratiebeding van aannemer onredelijk bezwarend?

Aandeelhouder. Bestuurdersaansprakelijkheid. Afgeleide schade voor aandeelhouder? Schending van een jegens aandeelhouder geldende specifieke zorgvuldigheidsverplichting?

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Aandeelhouder. Bestuurdersaansprakelijkheid. Afgeleide schade voor aandeelhouder? Schending van een jegens aandeelhouder geldende specifieke zorgvuldigheidsverplichting?

Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad? Persoonlijk ernstig verwijt? Maatstaf. Beklamel-norm.

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad? Persoonlijk ernstig verwijt? Maatstaf. Beklamel-norm.

Kwalificatie van een agentuurovereenkomst. Recht op een klantenvergoeding?

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Kwalificatie van een agentuurovereenkomst. Recht op een klantenvergoeding?

Bestuurdersaansprakelijkheid. Reikwijdte decharge. Vallen de aan de bestuurder verweten gedragingen onder de kwijting die aan de bestuurder is verleend?

5 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Reikwijdte decharge. Vallen de aan de bestuurder verweten gedragingen onder de kwijting die aan de bestuurder is verleend?

Geschillenregeling. Uitstoting van aandeelhouder. Overdracht van aandelen ten titel van beheer. Waardering van aandelen. Verschaffen van informatie.

29 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Geschillenregeling. Uitstoting van aandeelhouder. Overdracht van aandelen ten titel van beheer. Waardering van aandelen. Verschaffen van informatie.

Opvragen en afgifte van bescheiden in verband met mogelijk in te stellen vordering van bestuurdersaansprakelijkheid. Internationaal recht.

21 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Opvragen en afgifte van bescheiden in verband met mogelijk in te stellen vordering van bestuurdersaansprakelijkheid. Internationaal recht.

Contractenrecht. Ingebrekestelling. Verzuim. Wanprestatie. Redelijkheid en billijkheid.

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Contractenrecht. Ingebrekestelling. Verzuim. Wanprestatie. Redelijkheid en billijkheid.

Vordering tot uittreding van aandeelhouders. Gerechtshof bevoegd? Verwijzing naar de Ondernemingskamer Amsterdam.

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot uittreding van aandeelhouders. Gerechtshof bevoegd? Verwijzing naar de Ondernemingskamer Amsterdam.

Bestuurdersaansprakelijkheid. Onverhaalbare vordering? Vaststellingsovereenkomst.

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Onverhaalbare vordering? Vaststellingsovereenkomst.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie