Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het ondernemingsrecht. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Bestuurdersaansprakelijkheid. Huurovereenkomst wordt niet nagekomen. Oprichtersaansprakelijkheid. Was het faillissement voorzienbaar? Bewijs.

3 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Huurovereenkomst wordt niet nagekomen. Oprichtersaansprakelijkheid. Was het faillissement voorzienbaar? Bewijs.

De Rechtbank Gelderland heeft op 24 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag er sprake was van bestuurdersaansprakelijkheid bij het niet nakomen van een huurovereenkomst in het zicht van een mogelijk faillissement. G grondt haar vordering op oprichtersaansprakelijkheid omdat eiser wist of kon weten dat H BV haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen. Die wetenschap wordt volgens G vermoed aanwezig te zijn omdat H BV binnen een jaar na haar oprichting failliet is verklaard. Eiser stelt hier tegenover dat hij die wetenschap niet had. [...]

Koop van een woning. Schending klachtplicht? Termijnen. Non-conformiteit woonhuis? Constructieve gebreken?

6 juli 2020|Reacties uitgeschakeld voor Koop van een woning. Schending klachtplicht? Termijnen. Non-conformiteit woonhuis? Constructieve gebreken?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 23 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de klachtplicht bij koop was geschonden bij de non-conformiteit van een woonhuis. Het meest verstrekkende verweer van geïntimeerde is dat, als sprake is van constructieve gebreken, hetgeen hij betwist, artikel 7:23 BW aan de vorderingen van appellanten in de weg staat. Koop van een woning. Schending klachtplicht? Termijnen. Non-conformiteit woonhuis? Constructieve gebreken? De rechter oordeelt als volgt. Het hof stelt het volgende voorop. Artikel 7:23 BW bepaalt dat de koper [...]

Geschillenregeling. Overdracht aandelen. Certificaathouders. Vordering tot uitreding mogelijk bij certificaten van aandelen? Analogische toepassing?

29 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Geschillenregeling. Overdracht aandelen. Certificaathouders. Vordering tot uitreding mogelijk bij certificaten van aandelen? Analogische toepassing?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan of een vordering tot uitreding mogelijk was bij certificaten van aandelen. A heeft B gedagvaard voor de rechtbank Limburg en de uitreding van B gevorderd. De rechtbank heeft in het bestreden vonnis deze vordering afgewezen. Volgens de rechtbank kan het door A ingeroepen artikel 2:343 BW niet dienen als grondslag voor haar vordering. De rechtbank overwoog dat zij B niet kan veroordelen de certificaten in C over te nemen, nu “de certificaten immers worden gehouden [...]

Inzage of afgifte van financiële bescheiden in verband met een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Voorwaarden voor toewijzing.

22 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Inzage of afgifte van financiële bescheiden in verband met een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Voorwaarden voor toewijzing.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 17 juni 2020 over een vordering tot Inzage in, of afgifte van, financiële bescheiden in verband met een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. V vordert [...]

Aanneming van werk. Geschil tussen aannemer en opdrachtgever. Oplevering, opneming en goedkeuring. UAV 2012. Stilzwijgende goedkeuring.

15 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Aanneming van werk. Geschil tussen aannemer en opdrachtgever. Oplevering, opneming en goedkeuring. UAV 2012. Stilzwijgende goedkeuring.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 mei 2020 uitspraak gedaan over de oplevering, opneming en goedkeuring van het uitgevoerde werk bij een overeenkomst van aanneming van werk. Partijen hebben in [...]

Vennootschapsrecht. Geschillenregeling. Vordering tot uittreding. Waardering van de aandelen. Deskundige. Peildatum.

8 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vennootschapsrecht. Geschillenregeling. Vordering tot uittreding. Waardering van de aandelen. Deskundige. Peildatum.

De Ondernemingskamer bij het Gerechtshof Amsterdam heeft op 3 december 2019 uitspraak gedaan over de waardering van aandelen bij een vordering tot uittreding. De Ondernemingskamer overwogen dat zij de uittredingsvordering [...]

Vernietiging besluit vennootschap wegens strijdig belang? Vernietiging besluit vennootschap wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid?

1 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vernietiging besluit vennootschap wegens strijdig belang? Vernietiging besluit vennootschap wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 21 april 2020 uitspraak gedaan over een vordering tot vernietiging van een besluit van een vennootschap wegens strijdig belang. Appellante vordert vernietiging van bestuursbesluiten en [...]

Bestuurdersaansprakelijkheid. Benadeling schuldeisers. Beklamel-norm. Juridisch kader. Maatstaf. Schijn van kredietwaardigheid.

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Benadeling schuldeisers. Beklamel-norm. Juridisch kader. Maatstaf. Schijn van kredietwaardigheid.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 12 mei 2020 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid en de benadeling schuldeisers en de schijn van kredietwaardigheid. Het gaat in deze zaak om de vraag of [...]

Contractenrecht. Overeenkomst van opdracht waarbij geen loon is overeengekomen. Bepaling van een redelijk loon door de rechter.

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Contractenrecht. Overeenkomst van opdracht waarbij geen loon is overeengekomen. Bepaling van een redelijk loon door de rechter.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 15 april 2020 uitspraak gedaan over het bepalen van een redelijk loon bij een overeenkomst van opdracht waarbij geen loon was overeengekomen. Niet is komen [...]

Oudere blog items

Geschillenregeling. Vordering tot uittreding tegen aandeelhouders in een BV. Gedwongen overname van aandelen. Maatstaf. Norm voor toewijzing.

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Geschillenregeling. Vordering tot uittreding tegen aandeelhouders in een BV. Gedwongen overname van aandelen. Maatstaf. Norm voor toewijzing.

Bestuurdersaansprakelijkheid. Selectieve betalingen van bestuurder aan zichzelf. Ernstig verwijt bestuurder.

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Selectieve betalingen van bestuurder aan zichzelf. Ernstig verwijt bestuurder.

Executiegeschil. Opheffing conservatoir beslag? Zekerheidsstelling. Bankgarantie. Brexit.

27 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executiegeschil. Opheffing conservatoir beslag? Zekerheidsstelling. Bankgarantie. Brexit.

Uitkoop van een aandeelhouder. Juridisch kader. Openbaar bod. Acceptatiegraad. Prijsbepaling. Billijke prijs. Peildatum waardering.

20 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Uitkoop van een aandeelhouder. Juridisch kader. Openbaar bod. Acceptatiegraad. Prijsbepaling. Billijke prijs. Peildatum waardering.

Overeenkomst van opdracht. Rekening en verantwoording. Verantwoordingsplicht. Informatieplicht.

14 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Overeenkomst van opdracht. Rekening en verantwoording. Verantwoordingsplicht. Informatieplicht.

Vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid tegen vader en zoon als bestuurders. Zoon was enkel op papier bestuurder. Vader was de feitelijk leidinggevende. Wie is aansprakelijk?

6 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid tegen vader en zoon als bestuurders. Zoon was enkel op papier bestuurder. Vader was de feitelijk leidinggevende. Wie is aansprakelijk?

Geschillenregeling. Gedwongen uittreding. Overdracht van aandelen. Deskundigenbericht. Waardering van de aandelen. Peildatum van waardering.

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Geschillenregeling. Gedwongen uittreding. Overdracht van aandelen. Deskundigenbericht. Waardering van de aandelen. Peildatum van waardering.

Onroerend goed. Rechtsmacht. Bevoegdheid Nederlandse rechter met betrekking tot buitenlands onroerend goed.

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Onroerend goed. Rechtsmacht. Bevoegdheid Nederlandse rechter met betrekking tot buitenlands onroerend goed.

Bestuurdersaansprakelijkheid en concernaansprakelijkheid.

16 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid en concernaansprakelijkheid.

Bestuurdersaansprakelijkheid. Garantieovereenkomst. Inspanningsverplichting tot financiering.

8 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Garantieovereenkomst. Inspanningsverplichting tot financiering.

Nietig aandeelhoudersbesluit? Goedkeuringsvereiste. Dividendbesluit. Bestuurdersaansprakelijkheid?

2 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Nietig aandeelhoudersbesluit? Goedkeuringsvereiste. Dividendbesluit. Bestuurdersaansprakelijkheid?

Franchise. Franchiseovereenkomst. Prognose. Door franchisegever verstrekte vestigingsplaatsanalyse en exploitatiebegroting. Verliesgevende exploitatie. Dwaling franchiseovereenkomst te wijten aan door franchisegever verstrekte inlichtingen?

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Franchise. Franchiseovereenkomst. Prognose. Door franchisegever verstrekte vestigingsplaatsanalyse en exploitatiebegroting. Verliesgevende exploitatie. Dwaling franchiseovereenkomst te wijten aan door franchisegever verstrekte inlichtingen?

Bestuurdersaansprakelijkheid. Boekhoudplicht. Onbehoorlijke taakvervulling. Hoofdelijke aansprakelijk voor het boedeltekort?

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Boekhoudplicht. Onbehoorlijke taakvervulling. Hoofdelijke aansprakelijk voor het boedeltekort?

Aandeelhouder aansprakelijk ter zake van onjuiste mededelingen over opzegging van een huurovereenkomst aan medeaandeelhouder? Schadevergoeding?

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Aandeelhouder aansprakelijk ter zake van onjuiste mededelingen over opzegging van een huurovereenkomst aan medeaandeelhouder? Schadevergoeding?

Dwaling bij de koop van een woning? Mededelingsplicht verkoper. Beroep op exoneratieclausule. Ouderdomsclausule.

3 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Dwaling bij de koop van een woning? Mededelingsplicht verkoper. Beroep op exoneratieclausule. Ouderdomsclausule.

Earn-out bij vervreemding van een deelneming. Deelnemingsvrijstelling. Vennootschapsbelasting.

27 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Earn-out bij vervreemding van een deelneming. Deelnemingsvrijstelling. Vennootschapsbelasting.

Bestuurdersaansprakelijkheid. Liquidatie van een onderneming. Selectieve betaling?

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Liquidatie van een onderneming. Selectieve betaling?

Contractenrecht. Koopovereenkomst. Non-conformiteit. Klachtplicht. Verjaring.

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Contractenrecht. Koopovereenkomst. Non-conformiteit. Klachtplicht. Verjaring.

Geschil tussen aandeelhouders. Onzorgvuldig handelen meerderheidsaandeelhouder en bestuurder jegens minderheidsaandeelhouder? Ontnemen van een corporate opportunity? Afgeleide schade?

18 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Geschil tussen aandeelhouders. Onzorgvuldig handelen meerderheidsaandeelhouder en bestuurder jegens minderheidsaandeelhouder? Ontnemen van een corporate opportunity? Afgeleide schade?

Bestuurdersaansprakelijkheid vanwege betalingsonwil? Hoofdelijke aansprakelijkheid? Nakoming betalingsverplichting uit een vonnis.

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid vanwege betalingsonwil? Hoofdelijke aansprakelijkheid? Nakoming betalingsverplichting uit een vonnis.

Overeenkomst van aanneming. Ondeugdelijke uitvoering van het werk? Exoneratiebeding van aannemer onredelijk bezwarend?

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Overeenkomst van aanneming. Ondeugdelijke uitvoering van het werk? Exoneratiebeding van aannemer onredelijk bezwarend?

Aandeelhouder. Bestuurdersaansprakelijkheid. Afgeleide schade voor aandeelhouder? Schending van een jegens aandeelhouder geldende specifieke zorgvuldigheidsverplichting?

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Aandeelhouder. Bestuurdersaansprakelijkheid. Afgeleide schade voor aandeelhouder? Schending van een jegens aandeelhouder geldende specifieke zorgvuldigheidsverplichting?

Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad? Persoonlijk ernstig verwijt? Maatstaf. Beklamel-norm.

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad? Persoonlijk ernstig verwijt? Maatstaf. Beklamel-norm.

Kwalificatie van een agentuurovereenkomst. Recht op een klantenvergoeding?

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Kwalificatie van een agentuurovereenkomst. Recht op een klantenvergoeding?

Bestuurdersaansprakelijkheid. Reikwijdte decharge. Vallen de aan de bestuurder verweten gedragingen onder de kwijting die aan de bestuurder is verleend?

5 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Reikwijdte decharge. Vallen de aan de bestuurder verweten gedragingen onder de kwijting die aan de bestuurder is verleend?

Geschillenregeling. Uitstoting van aandeelhouder. Overdracht van aandelen ten titel van beheer. Waardering van aandelen. Verschaffen van informatie.

29 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Geschillenregeling. Uitstoting van aandeelhouder. Overdracht van aandelen ten titel van beheer. Waardering van aandelen. Verschaffen van informatie.

Opvragen en afgifte van bescheiden in verband met mogelijk in te stellen vordering van bestuurdersaansprakelijkheid. Internationaal recht.

21 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Opvragen en afgifte van bescheiden in verband met mogelijk in te stellen vordering van bestuurdersaansprakelijkheid. Internationaal recht.

Contractenrecht. Ingebrekestelling. Verzuim. Wanprestatie. Redelijkheid en billijkheid.

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Contractenrecht. Ingebrekestelling. Verzuim. Wanprestatie. Redelijkheid en billijkheid.

Vordering tot uittreding van aandeelhouders. Gerechtshof bevoegd? Verwijzing naar de Ondernemingskamer Amsterdam.

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot uittreding van aandeelhouders. Gerechtshof bevoegd? Verwijzing naar de Ondernemingskamer Amsterdam.

Bestuurdersaansprakelijkheid. Onverhaalbare vordering? Vaststellingsovereenkomst.

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Onverhaalbare vordering? Vaststellingsovereenkomst.

Samenwerkingsovereenkomst. Duurovereenkomst. Samenwerkingsovereenkomst rechtsgeldig opgezegd?

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Samenwerkingsovereenkomst. Duurovereenkomst. Samenwerkingsovereenkomst rechtsgeldig opgezegd?

Aandelenkoopovereenkomst. Is de vordering tot vernietiging op grond van misbruik van omstandigheden, bedrog of dwaling verjaard? Stuiting?

16 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Aandelenkoopovereenkomst. Is de vordering tot vernietiging op grond van misbruik van omstandigheden, bedrog of dwaling verjaard? Stuiting?

Uitstoting van een aandeelhouder. Uitstootprocedure. Informatieverstrekking. Deskundigenbericht.

9 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Uitstoting van een aandeelhouder. Uitstootprocedure. Informatieverstrekking. Deskundigenbericht.

Nakoming bij koop. Opleggen van een dwangsom. Dwangsom mogelijk bij de verplichting tot de terugbetaling van een koopsom?

1 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Nakoming bij koop. Opleggen van een dwangsom. Dwangsom mogelijk bij de verplichting tot de terugbetaling van een koopsom?

Bestuurdersaansprakelijkheid van indirect bestuurders. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Disculpatie.

26 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid van indirect bestuurders. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Disculpatie.

Vernietiging van emissiebesluit aandeelhoudersvergadering. Redelijkheid en billijkheid. Verwatering van het aandelenbelang van een minderheidsaandeelhouder.

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vernietiging van emissiebesluit aandeelhoudersvergadering. Redelijkheid en billijkheid. Verwatering van het aandelenbelang van een minderheidsaandeelhouder.

Aanneming van werk en oplevering.

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Aanneming van werk en oplevering.

Bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement van een aannemer. Beklamelnorm.

2 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement van een aannemer. Beklamelnorm.

Aandeelhoudersgeschil over een earn-out regeling en vergoeding. Klachtplicht. Goed koopmansgebruik?

29 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Aandeelhoudersgeschil over een earn-out regeling en vergoeding. Klachtplicht. Goed koopmansgebruik?

Opzegging van een distributieovereenkomst. Directe opzegging vanwege een bedrijfsovername. Is opzegging in overeenstemming met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid?

2 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Opzegging van een distributieovereenkomst. Directe opzegging vanwege een bedrijfsovername. Is opzegging in overeenstemming met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid?

Aanneming van werk. Ingebrekestelling en verzuim. Oplevering. Verrekening?

27 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Aanneming van werk. Ingebrekestelling en verzuim. Oplevering. Verrekening?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie