Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het ondernemingsrecht. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Wanbeleid in onderneming? Herfinanciering. Informatieverstrekking aan aandeelhouders.

17 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wanbeleid in onderneming? Herfinanciering. Informatieverstrekking aan aandeelhouders.

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het beleid en de gang van zaken in een onderneming en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen. Was sprake van wanbeleid in onderneming? Herfinanciering. Informatieverstrekking aan aandeelhouders. De aandeelhouder heeft aan zijn verzoek ten grondslag gelegd dat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van de onderneming en dat gelet op de toestand van de vennootschap onmiddellijke voorzieningen dienen te [...]

Bestuurder van failliete vennootschap aansprakelijk voor boedeltekort wegens niet-tijdige openbaarmaking jaarrekeningen?

9 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurder van failliete vennootschap aansprakelijk voor boedeltekort wegens niet-tijdige openbaarmaking jaarrekeningen?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Rotterdam heeft op 1 november 2017 uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van een bestuurder van een failliete vennootschap voor een boedeltekort wegens niet-tijdige openbaarmaking van de jaarrekeningen (artikel 2:248 jo. 2:394 BW). In artikel 2:248 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is bepaald dat het niet voldoen aan de boekhoudplicht van artikel 2:10 BW en de publicatieplicht van artikel 2:394 BW onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur opleveren, omdat het niet voldoen aan deze verplichtingen, gelet op het gewicht dat [...]

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens overdracht bedrijf zonder voldoende onderzoek?

2 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid wegens overdracht bedrijf zonder voldoende onderzoek?

Van onze advocaat bedrijfsovername. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 2 januari 2018 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid wegens de overdracht van een bedrijf aan bepaalde rechtspersonen zonder voldoende onderzoek te doen en overleg te voeren, met malversaties als gevolg. In deze zaak ligt de vraag voor of de bestuurder aansprakelijk is wegens kennelijk onbehoorlijke taakvervulling op grond van artikel 2:248 BW, met name doordat hij het bestuur van zijn bedrijf heeft overgedragen aan bepaalde (rechts)personen, zonder voldoende diepgravend onderzoek te doen naar de integriteit, financiële [...]

Voorkeursrecht bij de koop van onroerend goed. Uitleg van de koopovereenkomst.

28 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Voorkeursrecht bij de koop van onroerend goed. Uitleg van de koopovereenkomst.

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 12 december 2017 uitspraak gedaan over de uitleg van een koopovereenkomst met een voorkeursrecht. Kern van het geschil tussen partijen betreft [...]

Gegronde redenen voor twijfel voor wanbeleid in onderneming? Verstoorde relatie? Blokkade besluitvorming?

19 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Gegronde redenen voor twijfel voor wanbeleid in onderneming? Verstoorde relatie? Blokkade besluitvorming?

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 1 maart 2018 uitspraak gedaan over gegronde redenen voor twijfel voor wanbeleid in een onderneming. Was er sprake van een verstoorde [...]

Bestuurdersaansprakelijkheid. Valt de bestuurder een ernstig verwijt te maken?

11 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Valt de bestuurder een ernstig verwijt te maken?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 5 december 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:9 BW. In zijn grief voert de bestuurder (appellant) aan [...]

Verzoek tot herziening. Executie. Fout notaris?

5 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot herziening. Executie. Fout notaris?

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 9 januari 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot herziening. Klager als bestuurder en enig aandeelhouder heeft met zijn betoog enkel [...]

Non-conformiteit bij koop woning. Woning geschikt voor normaal gebruik? Onderzoeksplicht koper en mededelingsplicht verkoper. Aansprakelijkheid makelaar?

28 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Non-conformiteit bij koop woning. Woning geschikt voor normaal gebruik? Onderzoeksplicht koper en mededelingsplicht verkoper. Aansprakelijkheid makelaar?

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft op 10 november 2017 uitspraak gedaan over de non-conformiteit bij de koop van een woning en over de onderzoeksplicht van de koper [...]

Wanbeleid. Verstoorde relatie bestuur en aandeelhouders. Impasse. Is de vennootschap onbestuurbaar geworden?

21 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wanbeleid. Verstoorde relatie bestuur en aandeelhouders. Impasse. Is de vennootschap onbestuurbaar geworden?

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 25 oktober 2017 uitspraak gedaan over wanbeleid in een onderneming over de verstoorde relatie tussen bestuur en aandeelhouders. Impasse. Is de [...]

Oudere blog items

Bestuurdersaansprakelijkheid. Niet voldoen aan een betalingsverplichting.

14 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Niet voldoen aan een betalingsverplichting.

Non-conformiteit bij koop van woning. Gebrek? Onderzoekplicht. Ouderdomsclausule. Dwaling?

6 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Non-conformiteit bij koop van woning. Gebrek? Onderzoekplicht. Ouderdomsclausule. Dwaling?

Bestuurdersaansprakelijkheid, financieringstekort en Beklamelnorm

30 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid, financieringstekort en Beklamelnorm

Wanbeleid onderneming. Tegenstrijdig belang. Informatieverstrekking aan aandeelhouders. Impasse?

23 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wanbeleid onderneming. Tegenstrijdig belang. Informatieverstrekking aan aandeelhouders. Impasse?

Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement. Boedeltekort. Onbehoorlijke taakvervulling? Directeur-grootaandeelhouder verkocht aandelen voorafgaand aan faillissement van BV aan katvanger. Schending administratie- en publicatieplicht?

17 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement. Boedeltekort. Onbehoorlijke taakvervulling? Directeur-grootaandeelhouder verkocht aandelen voorafgaand aan faillissement van BV aan katvanger. Schending administratie- en publicatieplicht?

Bestuurdersaansprakelijkheid. Behoorlijke taakvervulling. Handelen in strijd met de statuten. Ernstig verwijt. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Heeft (middellijk) bestuurder zijn taak onbehoorlijk vervuld?

7 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Behoorlijke taakvervulling. Handelen in strijd met de statuten. Ernstig verwijt. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Heeft (middellijk) bestuurder zijn taak onbehoorlijk vervuld?

Bestuurder (minderheidsaandeelhouder) van een vennootschap heeft advocaatkosten door de vennootschap laten betalen. Sprake van ernstig verwijtbaar handelen door de bestuurder? Interne bestuurdersaansprakelijkheid? Vereenzelviging van aandeelhoudersbelang met belang vennootschap? Vergoeding volledige advocaatkosten?

28 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurder (minderheidsaandeelhouder) van een vennootschap heeft advocaatkosten door de vennootschap laten betalen. Sprake van ernstig verwijtbaar handelen door de bestuurder? Interne bestuurdersaansprakelijkheid? Vereenzelviging van aandeelhoudersbelang met belang vennootschap? Vergoeding volledige advocaatkosten?

Uitkoop van aandeelhouder. Bezit aandeelhouder 95 % van de aandelen? Prijsbepaling van aandelen.

22 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Uitkoop van aandeelhouder. Bezit aandeelhouder 95 % van de aandelen? Prijsbepaling van aandelen.

Bestuurdersaansprakelijkheid. Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor faillissementsdeficit na het onttrekken van liquiditeit aan de vennootschappen zonder rechtsgrond en zonder het bedingen van zekerheden

12 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor faillissementsdeficit na het onttrekken van liquiditeit aan de vennootschappen zonder rechtsgrond en zonder het bedingen van zekerheden

Bestuurdersaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid op grond van de Beklamelnorm? Aansprakelijkheid op grond van frustratie van betaling en verhaal?

6 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid op grond van de Beklamelnorm? Aansprakelijkheid op grond van frustratie van betaling en verhaal?

Bestuurdersaansprakelijkheid. Externe persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder van een vennootschap. Schijn van volmachtsverlening? Ernstig verwijt?

31 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Externe persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder van een vennootschap. Schijn van volmachtsverlening? Ernstig verwijt?

Wanbeleid in onderneming. Patstelling. Benoeming bij wijze van onmiddellijke voorziening van een bestuurder

29 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wanbeleid in onderneming. Patstelling. Benoeming bij wijze van onmiddellijke voorziening van een bestuurder

Bestuurdersaansprakelijkheid. Aanvragen van faillissement van BV door enig bestuurder is onder omstandigheden onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:248 BW

22 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Aanvragen van faillissement van BV door enig bestuurder is onder omstandigheden onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:248 BW

Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad: betalingsonwil en frustreren verhaal door alle verdiencapaciteit uit vennootschap te halen (verkoop activa, staken bedrijfsactiviteiten en dividenduitkering)

19 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad: betalingsonwil en frustreren verhaal door alle verdiencapaciteit uit vennootschap te halen (verkoop activa, staken bedrijfsactiviteiten en dividenduitkering)

Geldigheid van in algemene voorwaarden opgenomen forumkeuze

11 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Geldigheid van in algemene voorwaarden opgenomen forumkeuze

Gegronde redenen voor twijfel aan juist beleid van onderneming? Uitkering van dividend. Zorgvuldigheidsnorm ten aanzien van belangen van minderheidsaandeelhouders

9 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Gegronde redenen voor twijfel aan juist beleid van onderneming? Uitkering van dividend. Zorgvuldigheidsnorm ten aanzien van belangen van minderheidsaandeelhouders

Bestuurdersaansprakelijkheid, publicatieplicht en onbehoorlijke taakvervulling

8 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid, publicatieplicht en onbehoorlijke taakvervulling

Uitstoting van een aandeelhouder? Gedwongen overdracht van aandelen?

4 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Uitstoting van een aandeelhouder? Gedwongen overdracht van aandelen?

Aansprakelijkheid statutair bestuurder en feitelijk bestuurder voor boedeltekort? Dividenduitkeringen. Vennootschap aan te groot financieel risico blootgesteld? Tevens aansprakelijkheid commissaris wegens onbehoorlijke taakvervulling?

3 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Aansprakelijkheid statutair bestuurder en feitelijk bestuurder voor boedeltekort? Dividenduitkeringen. Vennootschap aan te groot financieel risico blootgesteld? Tevens aansprakelijkheid commissaris wegens onbehoorlijke taakvervulling?

Bestuurdersaansprakelijkheid voor onbetaald gebleven facturen?

28 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid voor onbetaald gebleven facturen?

Ontslag van een statutair bestuurder die ook een arbeidsovereenkomst heeft

19 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van een statutair bestuurder die ook een arbeidsovereenkomst heeft

Bekrachtiging van een rechtshandeling van een BV in oprichting

13 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bekrachtiging van een rechtshandeling van een BV in oprichting

Uitleg van de waardebepaling van goodwill in een aandeelhoudersovereenkomst

12 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van de waardebepaling van goodwill in een aandeelhoudersovereenkomst

Het toetsingskader voor bestuurdersaansprakelijkheid

11 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Het toetsingskader voor bestuurdersaansprakelijkheid

Afgebroken onderhandelingen: vorderingen strekkende tot door onderhandelen over voorgenomen fusie

6 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Afgebroken onderhandelingen: vorderingen strekkende tot door onderhandelen over voorgenomen fusie

Einde verjaringstermijn van vordering op een niet meer bestaande rechtspersoon

27 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Einde verjaringstermijn van vordering op een niet meer bestaande rechtspersoon

Vorderingen tot nietig verklaren van overeenkomst verkoop aandelen vanwege te lage koopprijs?

26 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vorderingen tot nietig verklaren van overeenkomst verkoop aandelen vanwege te lage koopprijs?

Bestuurdersaansprakelijkheid bij borgstelling?

22 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid bij borgstelling?

Bestuurdersaansprakelijkheid voor de waardevermindering van aandelen van certificaathouders in de onderneming?

17 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid voor de waardevermindering van aandelen van certificaathouders in de onderneming?

Afgebroken onderhandelingen bij de overdracht en financiering van vastgoed : vergoeding van gemaakte onderhandelingskosten?

10 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Afgebroken onderhandelingen bij de overdracht en financiering van vastgoed : vergoeding van gemaakte onderhandelingskosten?

Bestuurdersaansprakelijkheid : verkoop activa onderneming tegen te lage waarde? Selectieve betaling van schuldeisers?

7 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid : verkoop activa onderneming tegen te lage waarde? Selectieve betaling van schuldeisers?

Bestuurdersaansprakelijkheid, het ontslag van een statutair bestuurder en einde managementovereenkomst

1 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid, het ontslag van een statutair bestuurder en einde managementovereenkomst

Vordering uit hoofde van niet afgeloste geldleningen op voormalige bestuurders van vennootschap : bestuurdersaansprakelijkheid?

25 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vordering uit hoofde van niet afgeloste geldleningen op voormalige bestuurders van vennootschap : bestuurdersaansprakelijkheid?

Onrechtmatige daad bij de overdracht van de activa van een onderneming: frustreren van verhaal?

19 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatige daad bij de overdracht van de activa van een onderneming: frustreren van verhaal?

Bestuurdersaansprakelijkheid : schending van de publicatieplicht en stelplicht en bewijslast ten aanzien van aansprakelijkheid voor faillissement.

18 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid : schending van de publicatieplicht en stelplicht en bewijslast ten aanzien van aansprakelijkheid voor faillissement.

Vordering tot vernietiging van een bestuursbesluit vanwege het ontbreken van de vereiste goedkeuring van aandeelhouders

12 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot vernietiging van een bestuursbesluit vanwege het ontbreken van de vereiste goedkeuring van aandeelhouders

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

4 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Onrechtmatige daad van bestuurder van de vennootschap bij borgtocht?

21 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatige daad van bestuurder van de vennootschap bij borgtocht?

Onrechtmatig handelen jegens minderheidsaandeelhouder door verkoop van aandelen?

19 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatig handelen jegens minderheidsaandeelhouder door verkoop van aandelen?

Schadevergoeding bij afbreken onderhandelingen over overname van aandelen

15 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Schadevergoeding bij afbreken onderhandelingen over overname van aandelen

Toepasselijk recht bij het contracteren binnen de EU

11 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Toepasselijk recht bij het contracteren binnen de EU

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie