Monthly Archives: november 2020

Ondernemingsrecht. Vennootschapsrecht. Uitkoopregeling. Wijze van prijsvaststelling van over te dragen aandelen.

De Hoge Raad heeft op  6 november 2020 uitspraak gedaan over de wijze va prijsvaststelling van over te dragen aandelen in de uitkoopregeling. Het onderdeel richt onder meer verschillende klachten tegen het oordeel van de Ondernemingskamer dat – kort gezegd – bij het vaststellen van de uitkoopprijs rekening moet worden gehouden met de benadelende handelingen [...]

Door | 30 november 2020

Bestuurdersaansprakelijkheid. Interne bestuurdersaansprakelijkheid. Behoorlijke taakvervulling. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Vaststellingsovereenkomst.

De Rechtbank Gelderland heeft op 11 november 2020 uitspraak gedaan over interne bestuurdersaansprakelijkheid van artikel 2:9 BW. R legt aan haar vordering primair interne bestuurdersaansprakelijkheid ex. artikel 2:9 BW ten grondslag. In genoemd artikel staat dat elke bestuurder tegenover de rechtspersoon is gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Voor aansprakelijkheid is [...]

Door | 23 november 2020

Koop appartementsrecht. Non-conformiteit? Omvat appartementsrecht ook zolderverdieping? Onjuiste informatie? Verkoopbrochure. Verkopend makelaar.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 4 november 2020 uitspraak gedaan over non-conformiteit bij de koop van een appartement. Eiseres stelt zich op het standpunt dat zij op basis van de informatie in de verkoopbrochure mocht verwachten dat zij een appartement van twee woonlagen kocht. Na de levering bleek dat zij slechts de derde woonlaag geleverd [...]

Door | 16 november 2020

Uitkoop van aandeelhouders. Verzet. Waardering van aandelen. Peildatum. Uitkoper moet de gezamenlijke andere aandeelhouders oproepen in het geding.

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam  heeft op 14 januari 2020 uitspraak gedaan over de uitkoop van aandeelhouders, de waardering van aandelen en het oproepen van gezamenlijke aandeelhouders. Bij het verstekarrest is de prijs van de over te dragen aandelen per peildatum van 9 maart 2018 vastgesteld op € 7,83 per aandeel. A en B hebben [...]

Door | 9 november 2020

Vennootschapsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid. Toetsingskader. Procesrecht. Misbruik van procesrecht. Maatstaf.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 15 september 2020 uitspraak gedaan over de toetsingsnorm voor het aannemen van bestuurdersaansprakelijkheid en van misbruik van procesrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid. Misbruik van procesrecht. Maatstaf. Toetsingskader. De rechter oordeelt als volgt. Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, is uitgangspunt dat alleen de vennootschap aansprakelijk [...]

Door | 2 november 2020