Monthly Archives: oktober 2020

Overeenkomst van opdracht. Voortijdige beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever mogelijk wegens gebrek aan vertrouwen? Redelijk loon.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 20 oktober 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een voortijdige beëindiging van de overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever mogelijk was wegens gebrek aan vertrouwen. Geïntimeerde betoogt met haar grieven, samengevat, het volgende. De kantonrechter heeft ook ten onrechte overwogen dat appellante rechtsgeldig heeft opgezegd, zonder dat sprake is [...]

Door | 26 oktober 2020

Vennootschapsrecht. Kort geding. Uittreding. Verplichte overdracht van aandelen. Verstoorde verhoudingen.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 20 mei 2020 uitspraak gedaan over een verplichte overdracht van aandelen vanwege een verstoorde relatie binnen de onderneming. De voorzieningenrechter is in spoedeisende zaken in beginsel slechts bevoegd om, na afweging van de belangen van partijen, tijdelijke voorzieningen te treffen. Eisers hebben een spoedeisend belang bij haar vorderingen. Partijen hebben [...]

Door | 18 oktober 2020

Vennootschapsrecht. Kort geding. Opzegging van een vennootschap onder firma met twee vennoten. Voortzetting bedrijf. Spoedeisend belang?

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 24 juli 2020 uitspraak gedaan in kort geding over de opzegging van een vennootschap onder firma met twee vennoten. Eiser is de vader van gedaagde. Eiser en gedaagde zijn per 20 december 2012 de vennootschap onder firma V.O.F (hierna: de vof) aangegaan. Eiser en gedaagde zijn de enige vennoten in [...]

Door | 12 oktober 2020

Bestuurdersaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid van een bestuurder en toezichthouder. Toetsing en maatstaf. Stelplicht en bewijslast.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 14 juli 2020 uitspraak gedaan over de toetsing en maatstaf en de stelplicht en bewijslast bij een vordering uit bestuurdersaansprakelijkheid. Het gaat in deze zaak om de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders en de toezichthouders (de leden van de Raad van Toezicht) van de stichting S. Volgens appellante zijn [...]

Door | 4 oktober 2020