Monthly Archives: augustus 2020

Bestuurdersaansprakelijkheid. Stichting en bestuur. Onbehoorlijk bestuur? Schadevergoeding? Aandeelhouders als schuldeisers.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 15 juli 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een bestuurder van een stichting aansprakelijk was op grond van onbehoorlijk bestuur. De curator vordert dat de rechtbank voor recht zal verklaren dat gedaagde zijn taak als bestuurder van S onbehoorlijk heeft vervuld, althans onrechtmatig heeft gehandeld en hem te veroordelen [...]

Door | 24 augustus 2020

Aanneming van werk. Mondelinge overeenkomst. Welke prijsafspraak is gemaakt? Vaste prijs of op regiebasis? Opschorting. Meerwerk. Bewijslast.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 29 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag welke prijsafspraak was gemaakt bij een overeenkomst van aanneming van werk. Eiseres en verweerder hebben een overeenkomst gesloten op basis waarvan verweerder voor eiseres op een zestal daken van onroerende zaken solar panelen zou leggen en daarnaast de bijbehorende elektrische installaties zou [...]

Door | 20 augustus 2020

Uitkoop van aandeelhouder. Vaststelling van prijs van over te dragen aandelen. Franchise.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 16 juni 2020 uitspraak gedaan over de uitkoop  van een aandeelhouder en de vaststelling van de prijs van de over te dragen aandelen. De Ondernemingskamer heeft in het arrest van 20 augustus 2019 overwogen dat de vordering van M kan worden toegewezen en dat nog slechts de vaststelling van de [...]

Door | 10 augustus 2020

Bestuurdersaansprakelijkheid. Huurovereenkomst wordt niet nagekomen. Oprichtersaansprakelijkheid. Was het faillissement voorzienbaar? Bewijs.

De Rechtbank Gelderland heeft op 24 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag er sprake was van bestuurdersaansprakelijkheid bij het niet nakomen van een huurovereenkomst in het zicht van een mogelijk faillissement. G grondt haar vordering op oprichtersaansprakelijkheid omdat eiser wist of kon weten dat H BV haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen. Die wetenschap [...]

Door | 3 augustus 2020