Koop van een woning. Schending klachtplicht? Termijnen. Non-conformiteit woonhuis? Constructieve gebreken?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 23 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de klachtplicht bij koop was geschonden bij de non-conformiteit van een woonhuis. Het meest verstrekkende verweer van geïntimeerde is dat, als sprake is van constructieve gebreken, hetgeen hij betwist, artikel 7:23 BW aan de vorderingen van appellanten in de weg staat. [...]