Monthly Archives: juni 2020

Geschillenregeling. Overdracht aandelen. Certificaathouders. Vordering tot uitreding mogelijk bij certificaten van aandelen? Analogische toepassing?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan of een vordering tot uitreding mogelijk was bij certificaten van aandelen. A heeft B gedagvaard voor de rechtbank Limburg en de uitreding van B gevorderd. De rechtbank heeft in het bestreden vonnis deze vordering afgewezen. Volgens de rechtbank kan het door A ingeroepen artikel 2:343 BW [...]

Door | 29 juni 2020

Inzage of afgifte van financiële bescheiden in verband met een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Voorwaarden voor toewijzing.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 17 juni 2020 over een vordering tot Inzage in, of afgifte van, financiële bescheiden in verband met een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. V vordert dat gedaagde bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis wordt veroordeeld om binnen twee weken na dit vonnis de jaarcijfers (met balans en winst- en [...]

Door | 22 juni 2020

Aanneming van werk. Geschil tussen aannemer en opdrachtgever. Oplevering, opneming en goedkeuring. UAV 2012. Stilzwijgende goedkeuring.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 mei 2020 uitspraak gedaan over de oplevering, opneming en goedkeuring van het uitgevoerde werk bij een overeenkomst van aanneming van werk. Partijen hebben in juni 2017 een overeenkomst tot aanneming van werk gesloten, met A als aannemer en gedaagde als opdrachtgever. Deze aannemingsovereenkomst strekte tot verbouwing en uitbreiding van [...]

Door | 15 juni 2020

Vennootschapsrecht. Geschillenregeling. Vordering tot uittreding. Waardering van de aandelen. Deskundige. Peildatum.

De Ondernemingskamer bij het Gerechtshof Amsterdam heeft op 3 december 2019 uitspraak gedaan over de waardering van aandelen bij een vordering tot uittreding. De Ondernemingskamer overwogen dat zij de uittredingsvordering van G toewijsbaar acht en een deskundige zal benoemen ter vaststelling van de waarde van de aandelen in AM Holding per 1 september 2019. De [...]

Door | 8 juni 2020

Vernietiging besluit vennootschap wegens strijdig belang? Vernietiging besluit vennootschap wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 21 april 2020 uitspraak gedaan over een vordering tot vernietiging van een besluit van een vennootschap wegens strijdig belang. Appellante vordert vernietiging van bestuursbesluiten en het besluit van 12 juni 2017 op grond van artikel 2:15 lid 1 sub a BW jo. artikel 2:239 lid 6 BW (strijdig belang) en/of [...]

Door | 1 juni 2020