Monthly Archives: mei 2020

Bestuurdersaansprakelijkheid. Benadeling schuldeisers. Beklamel-norm. Juridisch kader. Maatstaf. Schijn van kredietwaardigheid.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 12 mei 2020 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid en de benadeling schuldeisers en de schijn van kredietwaardigheid. Het gaat in deze zaak om de vraag of appellant als medebestuurder van H Bouw aansprakelijk is voor de schade die S c.s. stellen te hebben geleden omdat hun facturen onbetaald zijn gelaten door [...]

Door | 25 mei 2020

Contractenrecht. Overeenkomst van opdracht waarbij geen loon is overeengekomen. Bepaling van een redelijk loon door de rechter.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 15 april 2020 uitspraak gedaan over het bepalen van een redelijk loon bij een overeenkomst van opdracht waarbij geen loon was overeengekomen. Niet is komen vast te staan dat partijen definitieve en bindende afspraken over de door R te ontvangen beloning hebben gemaakt. De hoogte en de wijze van berekening [...]

Door | 18 mei 2020

Geschillenregeling. Vordering tot uittreding tegen aandeelhouders in een BV. Gedwongen overname van aandelen. Maatstaf. Norm voor toewijzing.

De Rechtbank Den Haag heeft op 8 april 2020 uitspraak gedaan over een vordering tot uittreding tegen medeaandeelhouders in een BV. D vordert dat de rechtbank gedaagde hoofdelijk veroordeelt de door D in het kapitaal van M Beheer gehouden aandelen in eigendom te aanvaarden in een door de rechtbank vast te stellen verhouding, binnen 14 [...]

Door | 11 mei 2020

Bestuurdersaansprakelijkheid. Selectieve betalingen van bestuurder aan zichzelf. Ernstig verwijt bestuurder.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 22 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de bestuurder onrechtmatig had gehandeld door het doen van selectieve betalingen van de bestuurder aan zichzelf in het zicht van faillissement. Het onderhavige geschil spitst zich toe op de vraag of H als bestuurder van S onrechtmatig heeft gehandeld jegens de [...]

Door | 4 mei 2020