Monthly Archives: april 2020

Executiegeschil. Opheffing conservatoir beslag? Zekerheidsstelling. Bankgarantie. Brexit.

De Rechtbank Amsterdam heeft enige tijd geleden in kort geding uitspraak gedaan over de zekerheidsstelling bij de opheffing van een conservatoir beslag. T vordert – samengevat en na aanvulling – de door N gelegde beslagen op te heffen zonder verdere zekerheid, dan wel onder de opschortende voorwaarde dat T een bankgarantie ten gunste van N [...]

Door | 27 april 2020

Uitkoop van een aandeelhouder. Juridisch kader. Openbaar bod. Acceptatiegraad. Prijsbepaling. Billijke prijs. Peildatum waardering.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 11 februari 2020 uitspraak gedaan over de uitkoop van een aandeelhouder en het bepalen van een billijke prijs. S heeft haar vordering primair gegrond op artikel 2:359c BW en subsidiair op artikel 2:92a BW. B was ten tijde van het uitbrengen van het openbaar bod een vennootschap waarvan aandelen waren [...]

Door | 20 april 2020

Overeenkomst van opdracht. Rekening en verantwoording. Verantwoordingsplicht. Informatieplicht.

De Advocaat-Generaal bij Parket bij de Hoge Raad heeft op 13 maart 2020 in een conclusie het afleggen van rekening en verantwoording besproken bij een overeenkomst van opdracht. Overeenkomst van opdracht. Rekening en verantwoording. Verantwoordingsplicht. Informatieplicht. De A-G concludeert het volgende. Artikel 7:403 BW luidt: 1. De opdrachtnemer moet de opdrachtgever op de hoogte houden [...]

Door | 14 april 2020

Vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid tegen vader en zoon als bestuurders. Zoon was enkel op papier bestuurder. Vader was de feitelijk leidinggevende. Wie is aansprakelijk?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 26 maart 2020 uitspraak gedaan over een Vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid tegen vader en zoon als bestuurders. De zoon was enkel op papier bestuurder en de vader was de feitelijk leidinggevende. Wie was aansprakelijk? Eiser vermeldt in het kader van de grondslag van haar vordering de artikelen 2:9 en [...]

Door | 6 april 2020