Monthly Archives: februari 2020

Franchise. Franchiseovereenkomst. Prognose. Door franchisegever verstrekte vestigingsplaatsanalyse en exploitatiebegroting. Verliesgevende exploitatie. Dwaling franchiseovereenkomst te wijten aan door franchisegever verstrekte inlichtingen?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 19 november 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de door de franchisegever verstrekte prognose betreffende de exploitatie dwaling opleverde. Voor de beoordeling van deze zaak oriënteert het hof zich op het arrest HR 21 september 2018, HR:2018:1696: “Zoals is geoordeeld in HR 25 januari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7329, NJ 2003/31 (Paalman/Lampenier), [...]

Door | 23 februari 2020

Bestuurdersaansprakelijkheid. Boekhoudplicht. Onbehoorlijke taakvervulling. Hoofdelijke aansprakelijk voor het boedeltekort?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 29 januari 2020 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:248 BW in verband met de boekhoudplicht van artikel 2:10 BW. Ingevolge artikel 2:248 lid 1 BW is in geval van het faillissement van een vennootschap het bestuur jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het boedeltekort, indien het zijn [...]

Door | 17 februari 2020

Aandeelhouder aansprakelijk ter zake van onjuiste mededelingen over opzegging van een huurovereenkomst aan medeaandeelhouder? Schadevergoeding?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 november 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een aandeelhouder aansprakelijk was ter zake van onjuiste gedane mededelingen aan een medeaandeelhouder. De vennootschap voert aan dat zij in de veronderstelling verkeerde dat de huur was aangegaan voor onbepaalde tijd en dat die daarom kon worden opgezegd. Zij zegt dat [...]

Door | 9 februari 2020

Dwaling bij de koop van een woning? Mededelingsplicht verkoper. Beroep op exoneratieclausule. Ouderdomsclausule.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 14 januari 2020 uitspraak gedaan over dwaling bij de koop van een woning en een Beroep op een exoneratieclausule. De kernvraag luidt of de verkoper zijn mededelingsplicht heeft geschonden omdat hij niet aan de koper heeft gemeld dat er een scheur in de muur zat en in het verlengde daarvan [...]

Door | 3 februari 2020