Monthly Archives: januari 2020

Earn-out bij vervreemding van een deelneming. Deelnemingsvrijstelling. Vennootschapsbelasting.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 19 december 2019 de earn-outregeling bij vervreemding van een deelneming besproken. Earn-out bij vervreemding van een deelneming. Deelnemingsvrijstelling. Vennootschapsbelasting. De earn-outregeling van art. 13(6) Wet Vpb is op 1 januari 2002 in werking getreden. Haar tekst luidde in de litigieuze jaren - en nog [...]

Door | 27 januari 2020

Bestuurdersaansprakelijkheid. Liquidatie van een onderneming. Selectieve betaling?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 7 januari 2020 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid. Was sprake van selectieve betalingen bij de liquidatie van een onderneming? Geïntimeerden hebben appellant als bestuurder van G uit hoofde van onrechtmatige daad aansprakelijk gesteld voor de schade die zij lijden doordat G haar verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet is nagekomen. [...]

Door | 18 januari 2020

Contractenrecht. Koopovereenkomst. Non-conformiteit. Klachtplicht. Verjaring.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 25 oktober 2019 kort de klachtplicht bij koop uiteengezet. Contractenrecht. Koopovereenkomst. Non-conformiteit. Klachtplicht. Verjaring. De A-G concludeert als volgt. Titel 1 van Boek 7 BW bevat de koopregeling. Art. 7:17 lid 1 BW bepaalt dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Is [...]

Door | 12 januari 2020