Monthly Archives: december 2019

Geschil tussen aandeelhouders. Onzorgvuldig handelen meerderheidsaandeelhouder en bestuurder jegens minderheidsaandeelhouder? Ontnemen van een corporate opportunity? Afgeleide schade?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 12 november 2019 uitspraak gedaan over een geschil tussen aandeelhouders. Was sprake van een onzorgvuldig handelen van de meerderheidsaandeelhouder en bestuurder jegens een minderheidsaandeelhouder? Was er sprake van een ontnemen van een corporate opportunity? Afgeleide schade. X vordert in deze procedure samengevat een verklaring voor recht dat D jegens T(althans [...]

Door | 18 december 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid vanwege betalingsonwil? Hoofdelijke aansprakelijkheid? Nakoming betalingsverplichting uit een vonnis.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 19 november 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de bestuurder aansprakelijk was vanwege betalingsonwil. Met de grieven legt appellante aan de rechter de vraag voor of geïntimeerde als (indirect) bestuurder van T persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die appellante lijdt als gevolg van het niet voldoen door [...]

Door | 11 december 2019

Overeenkomst van aanneming. Ondeugdelijke uitvoering van het werk? Exoneratiebeding van aannemer onredelijk bezwarend?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 20 november 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een exoneratiebeding van een aannemer onredelijk bezwarend was. Allereerst is in geschil de vraag hoe de overeenkomst tussen partijen moet worden gekwalificeerd. Daar waar eiser stelt dat sprake is van een gemengde overeenkomst van koop en aanneming, meent gedaagde dat enkel [...]

Door | 3 december 2019