Monthly Archives: november 2019

Aandeelhouder. Bestuurdersaansprakelijkheid. Afgeleide schade voor aandeelhouder? Schending van een jegens aandeelhouder geldende specifieke zorgvuldigheidsverplichting?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 5 november 2019 uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van afgeleide schade voor een aandeelhouder wegens schending van een jegens de aandeelhouder geldende specifieke zorgvuldigheidsverplichting van de bestuurder? Het hof stelt vast dat E aldus vergoeding vordert van de door haar als aandeelhouder van M geleden schade als [...]

Door | 25 november 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad? Persoonlijk ernstig verwijt? Maatstaf. Beklamel-norm.

De Rechtbank Limburg heeft op 23 oktober 2019 uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van bestuurdersaansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daad. Was sprake van een persoonlijk ernstig verwijt? Maatstaf. Beklamelnorm. Kern van het onderhavige geschil is kort gezegd de vraag of de bestuurder van de BV en/of een van hen als (opvolgend) [...]

Door | 20 november 2019

Kwalificatie van een agentuurovereenkomst. Recht op een klantenvergoeding?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 november 2019 uitspraak gedaan over de kwalificatie van een agentuurovereenkomst (artikel 7:428 BW) en de aanspraak op een klantenvergoeding (artikel 7:442 BW). Kwalificatie van een agentuurovereenkomst. Recht op klantenvergoeding? De rechter oordeelt als volgt. Volgens artikel 7:428 lid 1 BW is een agentuurovereenkomst een overeenkomst waarbij de ene partij, [...]

Door | 12 november 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid. Reikwijdte decharge. Vallen de aan de bestuurder verweten gedragingen onder de kwijting die aan de bestuurder is verleend?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 22 oktober 2019 uitspraak gedaan over Bestuurdersaansprakelijkheid en de reikwijdte van decharge. Vielen de aan de bestuurder verweten gedragingen onder de kwijting die aan de bestuurder is verleend? H heeft in eerste aanleg samengevat gevorderd dat voor recht wordt verklaard dat geïntimeerde jegens H op grond van art. 2:9 BW [...]

Door | 5 november 2019