Monthly Archives: oktober 2019

Geschillenregeling. Uitstoting van aandeelhouder. Overdracht van aandelen ten titel van beheer. Waardering van aandelen. Verschaffen van informatie.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 30 april 2019 uitspraak gedaan over de uitstoting van een aandeelhouder, over de overdracht van aandelen ten titel van beheer en de waardering van aandelen. Geschillenregeling. Uitstoting van aandeelhouder. Overdracht van aandelen ten titel van beheer. Waardering van aandelen. Verschaffen van informatie. De rechter oordeelt als volgt. De voorziening overdracht [...]

Door | 29 oktober 2019

Opvragen en afgifte van bescheiden in verband met mogelijk in te stellen vordering van bestuurdersaansprakelijkheid. Internationaal recht.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft in kort geding op 16 oktober 2019 uitspraak gedaan over het opvragen en de afgifte van afschriften van bescheiden in verband met een mogelijk in te stellen vordering van bestuurdersaansprakelijkheid. De voorzieningenrechter stelt voorop dat, nu C een vennootschap naar het recht van de Verenigde Arabische Emiraten is en gevestigd is [...]

Door | 21 oktober 2019

Contractenrecht. Ingebrekestelling. Verzuim. Wanprestatie. Redelijkheid en billijkheid.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 8 oktober 2019 uitspraak gedaan over ingebrekestelling, verzuim en wanprestatie in het verbintenissenrecht. De gedachtegang van de kantonrechter is geweest dat geïntimeerde uit de verklaringen en de handelwijze van appellant kon afleiden dat appellant niet zou nakomen en dat een ingebrekestelling hem niet op andere gedachten zou hebben gebracht. Een [...]

Door | 14 oktober 2019

Vordering tot uittreding van aandeelhouders. Gerechtshof bevoegd? Verwijzing naar de Ondernemingskamer Amsterdam.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 1 oktober 2019 uitspraak gedaan over de bevoegdheid van het hof om een vordering tot uittreding van aandeelhouders in behandeling te nemen. Vordering tot uittreding van aandeelhouders. Gerechtshof bevoegd? Verwijzing naar de Ondernemingskamer Amsterdam. De rechter oordeelt als volgt. De rechter merkt op dat de primaire vordering van P is [...]

Door | 8 oktober 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid. Onverhaalbare vordering? Vaststellingsovereenkomst.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 16 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van bestuurdersaansprakelijkheid vanwege een onverhaalbare vordering door het afsluiten van een vaststellingsovereenkomst. Het gaat in deze zaak om de vraag of geïntimeerde als bestuurder van de onderneming A onrechtmatig jegens E heeft gehandeld. Bij de beantwoording daarvan heeft [...]

Door | 1 oktober 2019