Monthly Archives: september 2019

Samenwerkingsovereenkomst. Duurovereenkomst. Samenwerkingsovereenkomst rechtsgeldig opgezegd?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 18 juni 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een duurovereenkomst rechtsgeldig was opgezegd. Samenwerkingsovereenkomst. Duurovereenkomst. Duurovereenkomst rechtsgeldig opgezegd? Opzegging samenwerkingsovereenkomst. De rechter oordeelt als volgt. Of en zo ja, onder welke voorwaarden een duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan opzegbaar is, wordt bepaald door de inhoud ervan en [...]

Door | 24 september 2019

Aandelenkoopovereenkomst. Is de vordering tot vernietiging op grond van misbruik van omstandigheden, bedrog of dwaling verjaard? Stuiting?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 4 september 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een vordering tot vernietiging van een aandelenovereenkomst op grond van misbruik van omstandigheden, bedrog of dwaling was verjaard en of er sprake was van een stuiting van de verjaring. De advocaat van eiser stelt dat de verkoper de koper hebben bedrogen [...]

Door | 16 september 2019

Uitstoting van een aandeelhouder. Uitstootprocedure. Informatieverstrekking. Deskundigenbericht.

De Ondernemingskamer bij het Gerechtshof Amsterdam heeft op 30 april 2019 uitspraak gedaan in een aandeelhoudersgeschil over de waardering van aandelen bij de uitstoting van een aandeelhouder. Het betoog van de advocaat van de aandeelhouder komt, kort gezegd, op het volgende neer. In de uitstootprocedure is de vennootschap geen partij, partijen zijn de aandeelhouders. Voor [...]

Door | 9 september 2019

Nakoming bij koop. Opleggen van een dwangsom. Dwangsom mogelijk bij de verplichting tot de terugbetaling van een koopsom?

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft op 15 februari 2019 de mogelijkheden van het opleggen van een dwangsom besproken. Ingevolge art. 611a lid 1 Rv kan een dwangsom niet worden opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom. Nakoming bij koop. Opleggen van een dwangsom. Dwangsom mogelijk bij de verplichting tot [...]

Door | 1 september 2019