Monthly Archives: augustus 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid van indirect bestuurders. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Disculpatie.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 6 augustus 2019 uitspraak gedaan over de Bestuurdersaansprakelijkheid van indirect bestuurders, over de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders en van de mogelijkheid van disculpatie. Bestuurdersaansprakelijkheid van indirect bestuurders. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Disculpatie. De rechter overweegt het volgende. Artikel 2:11 BW bepaalt dat de aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van een andere [...]

Door | 26 augustus 2019

Vernietiging van emissiebesluit aandeelhoudersvergadering. Redelijkheid en billijkheid. Verwatering van het aandelenbelang van een minderheidsaandeelhouder.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 31 juli 2019 uitspraak gedaan de vernietiging van de besluiten van een aandeelhoudersvergadering op grond van de redelijkheid en billijkheid in verband met de verwatering van het aandelenbelang van een minderheidsaandeelhouder. R stelt zich op het standpunt dat de drie besluiten in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid van [...]

Door | 18 augustus 2019

Aanneming van werk en oplevering.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft op 23 mei 2019 uitspraak gedaan over de wijze van oplevering bij aanneming van werk. Tussen partijen is in geschil of het werk is opgeleverd. De aannemer stelt dat het werk is opgeleverd. De opdrachtgever heeft het werk, al dan niet stilzwijgend, aanvaard. De opdrachtgever heeft betwist [...]

Door | 11 augustus 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement van een aannemer. Beklamelnorm.

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Den Haag heeft op 10 juli 2019 uitspraak gedaan over de bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement van een aannemer. Beklamelnorm. In dit geschil staat centraal of gedaagde als bestuurder van X B.V. op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk is voor schade die eiser lijdt ten gevolge van het niet geheel nakomen [...]

Door | 2 augustus 2019