Monthly Archives: juli 2019

Aandeelhoudersgeschil over een earn-out regeling en vergoeding. Klachtplicht. Goed koopmansgebruik?

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Den Haag heeft op 3 juli 2019 uitspraak gedaan over een earn-outregeling tussen aandeelhouders. Was sprake van goed koopmansgebruik? In geschil is of de onderneming op grond van de earn out-regeling nog enig bedrag aan de aandeelhouder diende te betalen. Aandeelhoudersgeschil over een earn-out regeling en vergoeding. Klachtplicht. Goed [...]

Door | 29 juli 2019

Opzegging van een distributieovereenkomst. Directe opzegging vanwege een bedrijfsovername. Is opzegging in overeenstemming met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid?

Van onze advocaat bedrijfsovername. De Rechtbank Den Haag heeft op 25 juni 201 uitspraak gedaan in kort geding inzake de opzegging van een distributieovereenkomst (duurovereenkomst voor onbepaalde tijd). De overeenkomst was met directe ingang opgezegd vanwege een overname. Tussen partijen gold geen opzegtermijn. Is in de gegeven situatie de opzegging per direct in overeenstemming met [...]

Door | 2 juli 2019