Monthly Archives: juni 2019

Aanneming van werk. Ingebrekestelling en verzuim. Oplevering. Verrekening?

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 30 april 2019 uitspraak gedaan over aanneming van werk, ingebrekestelling en verzuim. Het gaat in deze zaak over de renovatie/verbouwing van een badkamer (hierna: de badkamer) en een toiletruimte in een recreatiewoning. Geïntimeerde heeft in opdracht van appellant in maart en april 2016 in onderaanneming werkzaamheden [...]

Door | 27 juni 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor niet doorbetalen advertentieopbrengsten? Betalingsonwil? Verhaalfrustratie? Betalingsonmacht? Aandeelhoudersaansprakelijkheid?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Den Haag heeft op 8 mei 2019 uitspraak gedaan bestuurdersaansprakelijkheid. Was de bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor het niet doorbetalen van de advertentieopbrengsten? Betalingsonwil? Verhaalfrustratie? Betalingsonmacht? Kern van het geschil is de beantwoording van de vraag of gedaagde 1 als (in)direct bestuurder (dan wel als aandeelhouder) van DMS aansprakelijk is [...]

Door | 22 juni 2019

Verkoop van aandelen. Tekortkoming in de nakoming van verplichtingen voortvloeiend uit een aandeelhoudersovereenkomst? Verzuim? Vordering tot nabetaling op de koopprijs deels toegewezen.

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Gelderland heeft op 29 mei 2019 uitspraak gedaan over de verkoop van aandelen. De Rechtbank komt niet toe aan beoordeling van de vraag of sprake is van tekortkoming in de nakoming van verplichtingen voortvloeiend uit een aandeelhoudersovereenkomst, omdat niet aan het vereiste van verzuim is voldaan. Vordering tot nabetaling [...]

Door | 17 juni 2019

Contractenrecht. Tot stand komen van een overeenkomst. Onderhandelen over een aandelenovereenkomst.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 1 mei 2019 uitspraak gedaan over het tot stand komen van een overeenkomst bij een onderhandeling over een aandelenovereenkomst. Het gaat in deze zaken allereerst om de vraag of tussen partijen een overeenkomst tot stand gekomen is, op basis waarvan Partij I aandelen van Partij II [...]

Door | 6 juni 2019