Monthly Archives: april 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid. Borgstelling. Hebben bestuurders van vennootschap, die borg stond voor lening van andere vennootschap, onrechtmatig gehandeld jegens de schuldeiser (de bank) door dividend uit te keren aan aandeelhouders en daarmee de verhaalsmogelijkheid van de bank doorkruist?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de bestuurders van een vennootschap, die borg stond voor lening van andere vennootschap, onrechtmatig hebben gehandeld jegens de schuldeiser (de bank) door dividend uit te keren aan de aandeelhouders en daarmee de verhaalsmogelijkheid van de bank hebben doorkruist? [...]

Door | 28 april 2019

Voorlopige voorziening. Vorderingen gericht tegen benoeming van bestuurder van in faillissement verkerende vennootschap. Verbod om als bestuurder op te treden. Ordemaatregel.

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Amsterdam heeft op 6 maart 2019 uitspraak gedaan in voorlopige voorziening over een verbod om als bestuurder op te treden van een in faillissement verkerende vennootschap. Ordemaatregel. In de eerste plaats dient te worden getoetst of voldaan is aan de aan een voorlopige voorziening te stellen minimumvereisten. Niet in [...]

Door | 22 april 2019

Enquêterecht. Risicodragend kapitaal. Kapitaaleis. Economisch belang. Blokkeringsregeling. Is aandeelhouder ontvankelijk in het enquêteverzoek?

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 26 maart 2019 uitspraak gedaan over de ontvankelijkheid van een aandeelhouder in een enquêteverzoek gezien de gestelde kapitaaleis. Aandeelhouder L heeft aan haar verzoek ten grondslag gelegd dat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van de [...]

Door | 14 april 2019

Kort geding. Vordering tot de gedwongen overdracht van aandelen na uitstoting van partner in een maatschap. Partnership Agreement. Ontslag?

Van onze advocaat bedrijfsovername. De Rechtbank Amsterdam heeft op 28 februari 2019 uitspraak gedaan over een vordering in kort geding tot de gedwongen overdracht van aandelen na uitstoting van een partner in een maatschap. In dit kort geding is – weer – de vraag aan de orde of gedaagde op dit moment gehouden is zijn [...]

Door | 7 april 2019