Monthly Archives: maart 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid. Ernstig verwijt bestuurder? Misbruik van recht door aanvragen van faillissement?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 12 maart 2019 uitspraak gedaan over de vraag of er sprake was van een ernstig verwijt bij bestuurdersaansprakelijkheid. Appellant heeft in eerste aanleg – samengevat – een schadevergoeding gevorderd van € 95.736,94 te vermeerderen met wettelijke rente en incassokosten. Appellant heeft daaraan ten grondslag gelegd dat [...]

Door | 27 maart 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid. Aangaan van een rekening-courantschuld. Voorzienbaarheid. Decharge?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 6 maart 2019 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid bij het aangaan van een rekening-courantschuld. Gedaagde heeft het verweer gevoerd dat RHBM Holding en gedaagde niet aansprakelijk zijn ex art. 2:9 jo 2:11 BW omdat geen sprake is van onbehoorlijk bestuur en hen ook overigens geen persoonlijk ernstig [...]

Door | 14 maart 2019

Uitkoop van aandeelhouder. Veroordeling tot overdracht aandelen. Vaststelling van een redelijke en billijke prijs van de over te dragen aandelen.

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 5 februari 2019 uitspraak gedaan over de uitkoop van een aandeelhouder en de prijsbepaling van de aandelen bij de gedwongen overdracht. A heeft zich op het standpunt gesteld dat de Ondernemingskamer zou moeten terugkomen van haar oordeel dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar [...]

Door | 11 maart 2019

Mislukte aankoop chalet op recreatiepark. Chalet aangemerkt als onroerend. Niet voldaan aan schriftelijkheidsvereiste, zodat geen koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 5 februari 2019 uitspraak gedaan over een mislukte aankoop van een chalet op een recreatiepark. Vordering tot terugbetaling van aanbetaling. Chalet aangemerkt als onroerend. Niet voldaan aan schriftelijkheidsvereiste, zodat geen koopovereenkomst tot stand is gekomen. Artikel 7:2 lid 1 BW bepaalt dat de koop van een [...]

Door | 3 maart 2019