Monthly Archives: februari 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid. Kan een bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt voor het tekortschieten van de vennootschap in de uitvoering van een aannemingsovereenkomst?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 19 februari 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt voor het tekortschieten van de vennootschap in de uitvoering van een aannemingsovereenkomst. Appellante richt zich met haar eerste grief tegen de overwegingen van de rechtbank die inhouden dat [...]

Door | 22 februari 2019

Aandeelhoudersschade. Afgeleide schade. Schending specifieke zorgvuldigheidsnorm? Derdenwerking. Ernstig verwijt?

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 4 februari 2019 uitspraak gedaan over aandeelhoudersschade. Was sprake van een schending van een specifieke zorgvuldigheidsnorm? Afgeleide schade. Derdenwerking. Ernstig verwijt? Afgeleide schade Eiser vordert afgeleide schade, schade die hij als (indirect) aandeelhouder van het bedrijf heeft geleden door het faillissement van het bedrijf. De schade [...]

Door | 15 februari 2019

Non-conformiteit. Verkoop van in eigen beheer gebouwde nieuwbouwwoning. Vochtproblemen in de kelder door gebreken in de muurconstructie. Is de woning daardoor niet geschikt voor normaal gebruik?

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 8 januari 2019 uitspraak gedaan over de non-conformiteit bij de koop van een woning. Is de woning door vochtproblemen niet geschikt voor een normaal gebruik als woonhuis? Aan zijn primaire vordering heeft geïntimeerde, samengevat, het volgende ten grondslag gelegd. Appellanten zijn tekortgeschoten in de nakoming van [...]

Door | 9 februari 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid. De bestuurder had in privé een aanzienlijk bedrag van de vennootschap geleend. Had de bestuurder, toen vennootschap in zwaar weer kwam te verkeren, de lening moeten terugbetalen?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 22 januari 2019 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid. De schuldenaar, de bestuurder in privé, had een aanzienlijk bedrag van de vennootschap geleend. De bestuurder had, toen de vennootschap in zwaar weer kwam te verkeren, de schuldenaar (de bestuurder in privé) moeten aanspreken tot terugbetaling van lening en [...]

Door | 3 februari 2019