Monthly Archives: januari 2019

Na de Brexit : de juridische gevolgen voor de Nederlandse contractspraktijk.

Na de Brexit : de juridische gevolgen voor de Nederlandse contractspraktijk. Wat gaat de komende Brexit voor het Nederlandse internationale handels- en contractenrecht betekenen? Een definitieve “harde of zachte” Brexit zal grote juridische gevolgen hebben voor ondernemers in Nederland, die contracteren met ondernemingen die gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk (VK). De belangrijkste veranderingen voor [...]

Door | 21 januari 2019

Brexit. Voorlopige voorziening in kort geding. Vrij verkeer van personen, goederen en diensten en recht op verblijf. Prejudiciële vragen.

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof Amsterdam heeft onlangs in hoger beroep in kort geding uitspraak gedaan over een gevraagde voorlopige voorziening betreffende de rechtszekerheid van de rechten van vrij verkeer van personen, goederen en diensten en het recht op verblijf na de Brexit. Op 23 juni 2016 stemde een meerderheid van de Britse bevolking [...]

Door | 21 januari 2019

Afgebroken onderhandelingen. Uitleg van een Letter of Intent. Schadevergoeding?

Van onze advocaat bedrijfsovername. De Rechtbank Amsterdam heeft op 27 juni 2018 uitspraak gedaan over de uitleg van een letter of intent (LOI) bij het afbreken van onderhandelingen. Ter beoordeling ligt voor de vraag of N door het afbreken van de onderhandelingen onrechtmatig dan wel in strijd met de redelijkheid en billijkheid jegens F heeft [...]

Door | 17 januari 2019

Executiegeschil. Vordering tot schorsing executoriaal beslag op aandelen. Verzoek verkoop van aandelen ex 474g Rv.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering tot schorsing van een executoriaal beslag op aandelen. Verkoop en overdracht van de aandelen kan pas plaatsvinden nadat de rechtbank in de – reeds aanhangige – verzoekschriftprocedure ex artikel 474g Rv het verzoek heeft toegewezen. In die procedure [...]

Door | 13 januari 2019

Wanbeleid? Verantwoord ondernemerschap? Liquiditeit van de onderneming. Impasse? Voorlopige voorziening.

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van wanbeleid in een onderneming. H Detacheringen heeft aan haar verzoek ten grondslag gelegd dat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van W&F en dat gelet [...]

Door | 7 januari 2019