Monthly Archives: december 2018

Gegronde redenen om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van de vennootschap te twijfelen? Verstoorde verhoudingen. Toetsing corporate governance

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het wanbeleid binnen een onderneming. Was de corporate governance op orde? T is opgericht bij akte van 9 januari 2014 onder de naam C B.V. Deze naam is op 1 februari 2016 gewijzigd in C Holding B.V. Nadien is de naam [...]

Door | 17 december 2018

Bestuursaansprakelijkheid. Schending Beklamel-norm? Selectieve betaling en verhaalfrustratie?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid. Was sprake van een schending van de Beklamel-norm? Was sprake van selectieve betaling en van verhaalfrustratie? Appellant heeft de grondslag van zijn vordering (nader) omschreven in zijn pleitnota. Het verwijt van appellant, gegrond op artikel 6:162 BW, jegens de bestuurder [...]

Door | 9 december 2018