Monthly Archives: november 2018

Gevolgen van de Brexit voor verworven rechten en vrijheden.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de gevolgen van de Brexit voor verworven rechten en vrijheden. Op 23 juni 2016 stemde een kleine meerderheid van de Britse bevolking tijdens het zogenoemde Brexitreferendum voor terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (hierna: EU). Op 29 maart [...]

Door | 29 november 2018

Wijziging van de statuten van een onderneming. Vernietiging van besluiten van de algemene vergaderingen van aandeelhouders?

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 15 augustus 2018 uitspraak gedaan over een vordering tot vernietiging van besluiten van algemene vergaderingen van aandeelhouders (AVA) in verband met het wijzigen van de statuten van de onderneming. L Beheer vordert een groot aantal besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders en een besluit van [...]

Door | 23 november 2018

Bestuurdersaansprakelijkheid. Leeghalen van de BV? Bewijslast. Bewijslevering. Informatieverstrekking door bestuurder.

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 23 november 2018 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid, bewijslast, bewijslevering en informatieverstrekking door de bestuurder. Bestuurdersaansprakelijkheid. Op eisers rust de stelplicht en de bewijslast van hun stelling dat de bestuurder heeft bewerkstelligd dat de vennootschap haar verplichtingen jegens hen niet langer nakwam en dat de bestuurder hiervan [...]

Door | 18 november 2018

Bedrijfsovername. Heeft de overnamebalans een onjuist beeld gegeven van de financiële positie van de onderneming?

Van onze advocaat bedrijfsovername. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 13 februari 2018 uitspraak gedaan over de vraag of bij de bedrijfsovername de overnamebalans een onjuist beeld heeft gegeven van de financiële positie van de onderneming. Het hof zal thans beoordelen of de holding geslaagd is in het haar opgedragen bewijs van feiten en omstandigheden die [...]

Door | 10 november 2018

Wanbeleid? Impasse? Vereffening van de onderneming. Benoeming bestuurder als voorlopige voorziening.

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 16 februari 2018 uitspraak gedaan over wanbeleid en ontstane impasse van een onderneming tijdens de vereffening van de onderneming. Benoeming bestuurder als voorlopige voorziening. De onderneming F is op 9 juli 2008 opgericht. A en S houden elk 50% van de aandelen in F. Zij vormen [...]

Door | 5 november 2018