Monthly Archives: oktober 2018

Ontbinding koop woning door inroepen financieringsvoorbehoud. Vervolgens wordt wel een hogere financiering voor een andere woning verstrekt. Heeft koper zich voldoende ingespannen om de financiering voor de eerste woning te verkrijgen?

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft op 14 februari 2018 uitspraak gedaan over de ontbinding van de koop van een woning door het inroepen van een financieringsvoorbehoud. Vervolgens wordt wel een hogere financiering voor een andere woning verstrekt. Heeft koper zich voldoende ingespannen om de financiering voor de eerste woning te verkrijgen? Bij [...]

Door | 28 oktober 2018

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens faillissement. Feitelijk leidinggeven. Boekhoud- en administratieplicht. Matiging van het schadebedrag door de rechter?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Limburg heeft op 7 maart 2018 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid wegens faillissement. Feitelijk leidinggeven. Boekhoud- en administratieplicht. Matiging van het schadebedrag door de rechter? De vordering tegen gedaagde is gegrond op de stelling dat hij moet worden beschouwd als feitelijk leidinggever. Het is aan de curator om die stelling [...]

Door | 21 oktober 2018

Kort geding. Managementvergoeding. Nietig besluit? Aandeelhoudersovereenkomst.

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Rotterdam heeft op 14 februari 2018 uitspraak gedaan in kort geding over een managementvergoeding in een Aandeelhoudersovereenkomst. Het spoedeisend belang vloeit voort uit de aard van de vordering, behoudens voor zover daarover in het navolgende anders wordt geoordeeld ten aanzien van onderdelen van de vordering. De voorzieningenrechter stelt voorop [...]

Door | 14 oktober 2018

Rechtsgevolgen van een verdeling van een gemeenschap door de rechter voor de deelgenoten in een rechterlijke procedure. Onroerend goed

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Limburg heeft op 15 februari 2018 uitspraak gedaan over de rechtsgevolgen van een verdeling van een gemeenschap door de rechter voor de deelgenoten in een rechterlijke procedure. Eiser heeft verder ter kort gedingzitting (onder andere) betoogd dat zijn broer niet in staat was en is om uitvoering te geven [...]

Door | 7 oktober 2018