Monthly Archives: september 2018

Bestuurdersaansprakelijkheid van ex-bestuurder. Boekhoudplicht en publicatieplicht. Onbelangrijk verzuim? Disculpatie?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 13 maart 2018 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid, over de boekhoudplicht en publicatieplicht. Was sprake van een onbelangrijk verzuim? Het hof gaat in op het verwijt dat appellant als bestuurder de publicatieplicht heeft geschonden. Nu de vordering ter zake van aansprakelijkheid voor het faillissementstekort op grond [...]

Door | 30 september 2018

Bedrijfsovername. Uitleg van de koopovereenkomst : change of control clausule, entire agreement clausule en earn-out regeling.

Van onze advocaat bedrijfsovername. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 20 december 2017 uitspraak gedaan over de uitleg van een koopovereenkomst bij bedrijfsovername. Eisers vorderen samengevat veroordeling van gedaagde tot betaling van € 120.750, vermeerderd met rente en kosten. Zij leggen aan die vordering ten grondslag dat in 2015 een Change of Control heeft plaatsgevonden als [...]

Door | 25 september 2018

Wanbeleid in een onderneming. Verstoorde relatie. Impasse? Patstelling?

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 14 december 2017 uitspraak gedaan over wanbeleid in een onderneming. Verstoorde relatie. Impasse? A heeft aan haar verzoek ten grondslag gelegd dat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van de onderneming. Ter toelichting heeft A – [...]

Door | 15 september 2018

Conformiteit woonhuis. Aanwezigheid kraak- en knalgeluiden als gevolg van bezonning. Normaal gebruik woning door die kraak- en knalgeluiden belemmerd

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 20 februari 2018 uitspraak gedaan over de non-conformiteit bij de koop van een woning. Aanwezigheid kraak- en knalgeluiden als gevolg van bezonning bewezen geoordeeld. Normaal gebruik woning door die kraak- en knalgeluiden belemmerd. Volledige vervanging van het dak is niet nodig. Volstaan kan worden met aanbrengen [...]

Door | 10 september 2018

Kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW? Beperkte reikwijdte boekhoudplicht van artikel 2:10 BW.

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Gelderland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over kennelijk onbehoorlijk bestuur van een onderneming en over de beperkte reikwijdte van de boekhoudplicht bij faillissement. De primaire vordering van de curator is gebaseerd op de stelling dat gedaagde zijn taak als (indirect) bestuurder van de failliet verklaarde vennootschappen kennelijk onbehoorlijk [...]

Door | 1 september 2018