Monthly Archives: augustus 2018

Agenderingsrecht van aandeelhouders. Is vennootschap verplicht een onderwerp ter stemming op te nemen in de agenda voor de algemene vergadering, ook als dat onderwerp een aangelegenheid is van het bestuur? Aandeelhoudersrichtlijn.

Van onze advocaat aandeelhouder. De Hoge Raad heeft op 20 april 2018 uitspraak gedaan over het agenderingsrecht van aandeelhouders. Agenderingsrecht van aandeelhouders en de Aandeelhoudersrichtlijn. De hoge Raad overweegt als volgt. Artikel 2:109 BW bepaalt dat het bestuur en de raad van commissarissen bevoegd zijn tot het bijeenroepen van een algemene vergadering. Artikel 2:114 lid [...]

Door | 11 augustus 2018

Non-concurrentiebeding in koopovereenkomst van activa/passiva van een onderneming. Relatiebeding in managementovereenkomst. Uitleg.

Van onze advocaat bedrijfsovername. De Rechtbank Rotterdam heeft op 29 november 2017 uitspraak gedaan over een non-concurrentiebeding in een koopovereenkomst van de activa/passiva van een onderneming en over een relatiebeding in een managementovereenkomst. Uitleg. In de eerste plaats is de vraag aan de orde of gedaagden het non-concurrentiebeding in artikel 12 van de koopovereenkomst en [...]

Door | 5 augustus 2018