Monthly Archives: juli 2018

Koop van een woning. In de verkoopbrochure schrijft de makelaar dat de woonoppervlakte van de woning 120 m2 is, maar dit blijkt 111 m2 te zijn. Handelt de makelaar hiermee onrechtmatig jegens de koper van het huis?

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft op 23 februari 2018 uitspraak gedaan over de koop van een woning. In de verkoopbrochure schrijft de makelaar dat de woonoppervlakte van de woning 120 m2 is, maar dit blijkt 111 m2 te zijn. Handelt de makelaar hiermee onrechtmatig jegens de koper van het huis? De makelaar [...]

Door | 29 juli 2018

Bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:248 jo 2:9 BW. Boekhoudplicht en faillissement.

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Overijssel heeft op 24 januari 2018 uitspraak gedaan over de bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:248 jo 2:9 BW. Bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:248 BW De curator legt aan zijn vordering ten grondslag dat de bestuurder haar bestuurstaken bij de onderneming kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld in de zin van artikel 2:248 lid [...]

Door | 22 juli 2018

Is de onderneming onbestuurbaar geworden? Impasse. Wanbeleid. Aanwijzing van een bestuurder als onmiddellijke voorziening.

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 1 februari 2018 uitspraak gedaan over een impasse in de besluitvorming van een onderneming. Is de onderneming onbestuurbaar geworden? Wanbeleid. De advocaat van de onderneming, S Beheer en de aandeelhouder hebben zich vooreerst op het standpunt gesteld dat de bestuurders niet in hun verzoek ontvangen kunnen [...]

Door | 16 juli 2018

De opzegbaarheid van een duurovereenkomst.

Van onze advocaat contractenrecht. De Hoge Raad heeft op 2 februari 2018 uitspraak gedaan over de opzegbaarheid van duurovereenkomsten. Aanvulling wettelijke of contractuele regeling van opzegging (art. 6:248 lid 1 BW). Beroep op opzeggingsbevoegdheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar (art. 6:248 lid 2 BW) Opzegbaarheid van een duurovereenkomst De Hoge Raad overweegt als [...]

Door | 7 juli 2018

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens boedeltekort in faillissement van de onderneming

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Rotterdam heeft op 20 december 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid wegens een boedeltekort in het faillissement van de onderneming (artikel 2:248 BW). In deze procedure moet in de eerste plaats de vraag worden beantwoord of de onderneming en de gedaagden als (middellijk) bestuurders van de gefailleerde onderneming jegens de [...]

Door | 1 juli 2018