Monthly Archives: juni 2018

Bedrijfsovername. Schending balansgarantie? Winstprognose. Uitleg inventaris en inrichting in jaarrekening. Gemiste boekwinst en geleden boekverlies.

Van onze advocaat bedrijfsovername. De Hoge Raad heeft op 10 november 2017 uitspraak gedaan over een bedrijfsovername. Schending balansgarantie? Winstprognose. Uitleg inventaris en inrichting in jaarrekening. Gemiste boekwinst en geleden boekverlies. In deze procedure vorderen de verkopers veroordeling van de koper tot het alsnog voldoen van het restant van de koopsom voor de aandelen in [...]

Door | 23 juni 2018

Wanbeleid in onderneming? Herfinanciering. Informatieverstrekking aan aandeelhouders.

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het beleid en de gang van zaken in een onderneming en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen. Was sprake van wanbeleid in onderneming? Herfinanciering. Informatieverstrekking aan aandeelhouders. De aandeelhouder heeft aan zijn verzoek ten grondslag gelegd dat er gegronde redenen [...]

Door | 17 juni 2018

Bestuurder van failliete vennootschap aansprakelijk voor boedeltekort wegens niet-tijdige openbaarmaking jaarrekeningen?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Rotterdam heeft op 1 november 2017 uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van een bestuurder van een failliete vennootschap voor een boedeltekort wegens niet-tijdige openbaarmaking van de jaarrekeningen (artikel 2:248 jo. 2:394 BW). In artikel 2:248 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is bepaald dat het niet voldoen aan de boekhoudplicht [...]

Door | 9 juni 2018

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens overdracht bedrijf zonder voldoende onderzoek?

Van onze advocaat bedrijfsovername. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 2 januari 2018 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid wegens de overdracht van een bedrijf aan bepaalde rechtspersonen zonder voldoende onderzoek te doen en overleg te voeren, met malversaties als gevolg. In deze zaak ligt de vraag voor of de bestuurder aansprakelijk is wegens kennelijk onbehoorlijke taakvervulling op [...]

Door | 2 juni 2018