Monthly Archives: mei 2018

Voorkeursrecht bij de koop van onroerend goed. Uitleg van de koopovereenkomst.

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 12 december 2017 uitspraak gedaan over de uitleg van een koopovereenkomst met een voorkeursrecht. Kern van het geschil tussen partijen betreft de uitleg van het tussen de verkoper van de woning en de koper overeengekomen voorkeursrecht. De betekenis van een omstreden beding in een schriftelijke overeenkomst [...]

Door | 28 mei 2018

Gegronde redenen voor twijfel voor wanbeleid in onderneming? Verstoorde relatie? Blokkade besluitvorming?

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 1 maart 2018 uitspraak gedaan over gegronde redenen voor twijfel voor wanbeleid in een onderneming. Was er sprake van een verstoorde relatie binnen het bestuur en van een blokkade van de besluitvorming binnen de onderneming? De advocaat van de aandeelhouder/bestuurder heeft aan haar stelling dat er [...]

Door | 19 mei 2018

Bestuurdersaansprakelijkheid. Valt de bestuurder een ernstig verwijt te maken?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 5 december 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:9 BW. In zijn grief voert de bestuurder (appellant) aan dat de rechter in eerste aanleg ten onrechte tot het oordeel is gekomen dat hij zijn taak als bestuurder van de onderneming onbehoorlijk heeft vervuld. [...]

Door | 11 mei 2018

Verzoek tot herziening. Executie. Fout notaris?

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 9 januari 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot herziening. Klager als bestuurder en enig aandeelhouder heeft met zijn betoog enkel beoogd om opnieuw een discussie te voeren over het handelen van de notaris. Hiervoor is het bijzondere rechtsmiddel van herziening echter niet bedoeld. Klager is [...]

Door | 5 mei 2018