Monthly Archives: april 2018

Non-conformiteit bij koop woning. Woning geschikt voor normaal gebruik? Onderzoeksplicht koper en mededelingsplicht verkoper. Aansprakelijkheid makelaar?

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft op 10 november 2017 uitspraak gedaan over de non-conformiteit bij de koop van een woning en over de onderzoeksplicht van de koper en de mededelingsplicht van de verkoper. Bij de koop van een woning is het uitgangspunt dat woning geschikt moet zijn voor normaal gebruik. De koopovereenkomst [...]

Door | 28 april 2018

Wanbeleid. Verstoorde relatie bestuur en aandeelhouders. Impasse. Is de vennootschap onbestuurbaar geworden?

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 25 oktober 2017 uitspraak gedaan over wanbeleid in een onderneming over de verstoorde relatie tussen bestuur en aandeelhouders. Impasse. Is de vennootschap onbestuurbaar geworden? A heeft aan zijn verzoek ten grondslag gelegd dat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan een juist beleid en een juiste [...]

Door | 21 april 2018

Bestuurdersaansprakelijkheid. Niet voldoen aan een betalingsverplichting.

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 22 november 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid, het niet voldoen aan een betalingsverplichting en het frustreren van verhaal van de schuldeisers van de onderneming. Bedrijf 1 heeft rond 30 juni 2015 twee overeenkomsten met eiseres gesloten. Zij is de verplichtingen uit die overeenkomst (betaling van de [...]

Door | 14 april 2018

Non-conformiteit bij koop van woning. Gebrek? Onderzoekplicht. Ouderdomsclausule. Dwaling?

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 8 november 2017 uitspraak gedaan over de non-conformiteit bij de koop van een woning. Gebrek? Onderzoekplicht. Ouderdomsclausule. Dwaling? Eisers kopen een woning van 41 jaar oud. De koopovereenkomst bevat een ouderdomsclausule. De woning is gekocht zonder nader onderzoek of ingewonnen advies. Geen sprake van een wezenlijk [...]

Door | 6 april 2018