Monthly Archives: maart 2018

Bestuurdersaansprakelijkheid, financieringstekort en Beklamelnorm

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 9 augustus 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid, de Beklamel-norm en een financieringstekort bij het aangaan van een aannemingscontract. De hoofdvraag die voorligt is of gedaagde sub 1 en gedaagde sub 2 als zelfstandige bestuurders van het bedrijf persoonlijk aansprakelijk zijn jegens eiseres, omdat het bedrijf de [...]

Door | 30 maart 2018

Wanbeleid onderneming. Tegenstrijdig belang. Informatieverstrekking aan aandeelhouders. Impasse?

Van onze advocaat aandeelhouder. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft op 26 oktober 2017 uitspraak gedaan over gesteld wanbeleid binnen een onderneming. Tegenstrijdig belang. Informatieverstrekking aan aandeelhouders. Impasse? De advocaat van A heeft aan haar verzoek ten grondslag gelegd dat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang [...]

Door | 23 maart 2018

Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement. Boedeltekort. Onbehoorlijke taakvervulling? Directeur-grootaandeelhouder verkocht aandelen voorafgaand aan faillissement van BV aan katvanger. Schending administratie- en publicatieplicht?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 17 oktober 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement. Directeur-grootaandeelhouder verkocht haar aandelen in de BV aan een katvanger. Artikel 2:248 BW. Schending administratie- en publicatieplicht? In hoger beroep heeft de curator geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden vonnis, tot toewijzing van haar vorderingen en [...]

Door | 17 maart 2018

Bestuurdersaansprakelijkheid. Behoorlijke taakvervulling. Handelen in strijd met de statuten. Ernstig verwijt. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Heeft (middellijk) bestuurder zijn taak onbehoorlijk vervuld?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Gelderland heeft op 11 oktober 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid (artikelen 6:162, 2:9 BW en 2:11 BW). Hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders. Heeft de (middellijk) bestuurder zijn taak onbehoorlijk vervuld? Onbehoorlijk bestuur? Vast staat dat gedaagde in de periode van september 2005 tot eind maart 2016 enig statutair bestuurder van [...]

Door | 7 maart 2018