Monthly Archives: februari 2018

Bestuurder (minderheidsaandeelhouder) van een vennootschap heeft advocaatkosten door de vennootschap laten betalen. Sprake van ernstig verwijtbaar handelen door de bestuurder? Interne bestuurdersaansprakelijkheid? Vereenzelviging van aandeelhoudersbelang met belang vennootschap? Vergoeding volledige advocaatkosten?

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 29 november 2017 uitspraak gedaan over een bestuurder (minderheidsaandeelhouder) van een vennootschap die de advocaatkosten door de vennootschap heeft laten betalen. Vennootschap vordert terugbetaling van deze kosten. Sprake van ernstig verwijtbaar handelen door de bestuurder? Interne bestuurdersaansprakelijkheid. Overwegingen ter zake vereenzelviging van aandeelhoudersbelang met belang vennootschap.. [...]

Door | 28 februari 2018

Uitkoop van aandeelhouder. Bezit aandeelhouder 95 % van de aandelen? Prijsbepaling van aandelen.

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 28 november 2017 uitspraak gedaan over de uitkoop van een aandeelhouder en de prijsbepaling van de aandelen. De advocaat van T heeft de vordering gegrond op artikel 2:201a BW. Nu tegen gedaagden verstek is verleend, dient de Ondernemingskamer op grond van het bepaalde in artikel 2:201a [...]

Door | 22 februari 2018

Bestuurdersaansprakelijkheid. Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor faillissementsdeficit na het onttrekken van liquiditeit aan de vennootschappen zonder rechtsgrond en zonder het bedingen van zekerheden

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Gelderland heeft op 4 oktober 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:248 lid 1 BW en kennelijk onbehoorlijk bestuur. De bestuurders waren persoonlijk aansprakelijk voor het faillissementsdeficit na het onttrekken van liquiditeit aan de vennootschappen zonder rechtsgrond en zonder het bedingen van zekerheden. Kennelijk onbehoorlijk bestuur [...]

Door | 12 februari 2018

Bestuurdersaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid op grond van de Beklamelnorm? Aansprakelijkheid op grond van frustratie van betaling en verhaal?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 23 mei 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid. Was de bestuurder aansprakelijkheid op grond van de Beklamelnorm? Was de bestuurder aansprakelijk op grond van frustratie van betaling en verhaal? Het hof zal eerst de grieven III en IV behandelen. Deze grieven komen kort gezegd op tegen het [...]

Door | 6 februari 2018