Monthly Archives: januari 2018

Bestuurdersaansprakelijkheid. Externe persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder van een vennootschap. Schijn van volmachtsverlening? Ernstig verwijt?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Rotterdam heeft op 20 september 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid. De verantwoordelijkheid van een rechtspersoon voor de schijn van volmachtsverlening impliceert niet althans niet automatisch dat de bestuurder van die vennootschap een zodanig ernstig verwijt treft dat hij voor het niet nakomen van de verbintenis van de rechtspersoon persoonlijk [...]

Door | 31 januari 2018

Wanbeleid in onderneming. Patstelling. Benoeming bij wijze van onmiddellijke voorziening van een bestuurder

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 10 oktober 2017 uitspraak gedaan over wanbeleid in onderneming. De rechter benoemt bij wijze van onmiddellijke voorziening een bestuurder wegens de patstelling in de onderneming. De advocaat van A heeft aan haar verzoek ten grondslag gelegd dat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan een juist [...]

Door | 29 januari 2018

Bestuurdersaansprakelijkheid. Aanvragen van faillissement van BV door enig bestuurder is onder omstandigheden onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:248 BW

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 19 september 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid; het aanvragen van faillissement van BV door enig bestuurder en persisteren bij die aanvraag is in de gegeven omstandigheden kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:248 BW. Tussen partijen bestaat discussie over de vraag of de toestemming [...]

Door | 22 januari 2018

Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad: betalingsonwil en frustreren verhaal door alle verdiencapaciteit uit vennootschap te halen (verkoop activa, staken bedrijfsactiviteiten en dividenduitkering)

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Den Haag heeft op 13 september 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW): betalingsonwil en frustreren verhaal door alle verdiencapaciteit uit vennootschap te halen (verkoop activa, staken bedrijfsactiviteiten en dividenduitkering). De rechtbank dient te beoordelen of V c.s. onrechtmatig heeft gehandeld als gevolg [...]

Door | 19 januari 2018

Geldigheid van in algemene voorwaarden opgenomen forumkeuze

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Amsterdam heeft op 14 juni 2017 uitspraak gedaan over de geldigheid van in algemene voorwaarden opgenomen forumkeuze. Bevoegdheid van de Nederlandse rechter  Nu de hoofdvordering is ingesteld na 10 januari 2015 dient de rechtbank voor de beoordeling van haar bevoegdheid uit te gaan van de vermelde herschikte EEX-verordening. Artikel [...]

Door | 11 januari 2018

Gegronde redenen voor twijfel aan juist beleid van onderneming? Uitkering van dividend. Zorgvuldigheidsnorm ten aanzien van belangen van minderheidsaandeelhouders

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 5 oktober 2017 uitspraak gedaan over de vraag of er gegronde redenen waren voor twijfel aan het juiste beleid van een onderneming. De advocaat van M c.s. hebben aan hun verzoek ten grondslag gelegd dat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan een juist beleid en [...]

Door | 9 januari 2018

Bestuurdersaansprakelijkheid, publicatieplicht en onbehoorlijke taakvervulling

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Limburg heeft op 9 augustus 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid, ontoereikende boekhouding en niet voldoen aan de publicatieplicht: dat leidt tot het (onweerlegbare) vermoeden dat er sprake is van een onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurders en tot het (weerlegbare) vermoeden dat dit een belangrijke oorzaak is geweest van het [...]

Door | 8 januari 2018

Uitstoting van een aandeelhouder? Gedwongen overdracht van aandelen?

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Gelderland heeft op 31 augustus 2017 uitspraak gedaan over de uitstoting van een aandeelhouder, over de schorsing van een bestuurder en over de schorsing van het stemrecht van een aandeelhouder. Gedwongen overdracht van aandelen De partijen hebben over en weer gevorderd de wederpartij tot overdracht van aandelen te veroordelen. [...]

Door | 4 januari 2018

Aansprakelijkheid statutair bestuurder en feitelijk bestuurder voor boedeltekort? Dividenduitkeringen. Vennootschap aan te groot financieel risico blootgesteld? Tevens aansprakelijkheid commissaris wegens onbehoorlijke taakvervulling?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 19 juli 2017 uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van een statutair bestuurder en feitelijk bestuurder voor een boedeltekort. Was de vennootschap aan een te groot financieel risico blootgesteld? Gedane dividenduitkering. Was de commissaris wegens onbehoorlijke taakvervulling tevens aansprakelijk? Bestuurdersaansprakelijkheid en kennelijk onbehoorlijk bestuur De curator heeft [...]

Door | 3 januari 2018