Monthly Archives: december 2017

Bestuurdersaansprakelijkheid voor onbetaald gebleven facturen?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Rotterdam heeft op 7 juli 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid voor onbetaalde facturen. Vordering was ingesteld tegen de B.V. en de directeur-groot aandeelhouder. Beklamel norm & Spaanse Villa. Bestuurdersaansprakelijkheid Uitgangspunt is dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor (een tekortkoming in) de nakoming van haar verbintenissen. Onder bijzondere omstandigheden is [...]

Door | 28 december 2017

Ontslag van een statutair bestuurder die ook een arbeidsovereenkomst heeft

Van onze advocaat ondernemingsrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft op 14 juli 2017 uitspraak gedaan over het ontslag van een statutair bestuurder die ook een arbeidsovereenkomst heeft. Toetsing aan artikel 2:8 BW. Iedere bestuurder kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door het orgaan dat bevoegd is tot benoeming (artikel 2:244 lid 1 BW). Dat [...]

Door | 19 december 2017

Bekrachtiging van een rechtshandeling van een BV in oprichting

Van onze advocaat ondernemingsrecht. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 5 juli 2017 uitspraak gedaan over artikel 2:203 BW. Bekrachtiging door een andere vennootschap dan de in de overeenkomst genoemde B.V. in oprichting werd toelaatbaar geoordeeld. Voldoende identiteit tussen vennootschap die overeenkomst heeft bekrachtigd en de uiteindelijk niet opgerichte B.V. Na bekrachtiging is oprichter niet langer [...]

Door | 13 december 2017

Uitleg van de waardebepaling van goodwill in een aandeelhoudersovereenkomst

Van onze advocaat bedrijfsovername. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 1 augustus 2017 uitspraak gedaan over de uitleg van een beding betreffende de waardebepaling van goodwill in een aandeelhoudersovereenkomst. Appellant en geïntimeerde waren, gezamenlijk met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid S BV aandeelhouder van S BV. Op 1 september 2006 is tussen geïntimeerde, appellant een [...]

Door | 12 december 2017

Het toetsingskader voor bestuurdersaansprakelijkheid

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 15 maart 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid en heeft daarbij het toetsingskader voor bestuurdersaansprakelijkheid nog eens kort en bondig weergegeven. Juridisch kader voor bestuurdersaansprakelijkheid Uitgangspunt is dat indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, alleen de vennootschap aansprakelijk [...]

Door | 11 december 2017

Afgebroken onderhandelingen: vorderingen strekkende tot door onderhandelen over voorgenomen fusie

Van onze advocaat bedrijfsovername. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 21 juli 2017 uitspraak gedaan over afgebroken onderhandelingen en de vordering strekkende tot door onderhandelen over de voorgenomen fusie van twee bedrijven. De advocaat van eiseres vordert dat gedaagden wordt bevolen de onderhandelingen met eiseres over de voorgenomen fusie tussen bedrijf 2 en bedrijf 2 te [...]

Door | 6 december 2017