Monthly Archives: november 2017

Einde verjaringstermijn van vordering op een niet meer bestaande rechtspersoon

Van onze advocaat ondernemingsrecht. De Hoge Raad heeft op 30 juni 2017 uitspraak gedaan over de verjaringstermijn van een vordering op een niet meer bestaande rechtspersoon. Geldt de verlengde termijn van artikel 2:23c lid 2 BW jo. artikel 3:320 BW slechts indien de vereffening wordt heropend of loopt de verjaringstermijn zolang de rechtspersoon niet meer [...]

Door | 27 november 2017

Vorderingen tot nietig verklaren van overeenkomst verkoop aandelen vanwege te lage koopprijs?

Van onze advocaat bedrijfsovername. De Rechtbank Rotterdam heeft op 23 augustus 2017 uitspraak gedaan over een vordering tot nietigverklaring van een overeenkomst tot verkoop van aandelen vanwege de lage prijsbepaling van de aandelen. Uitgangspunt voor de beoordeling van een zaak als de onderhavige is dat partijen in beginsel worden gehouden aan hetgeen zij zijn overeengekomen. [...]

Door | 26 november 2017

Bestuurdersaansprakelijkheid bij borgstelling?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 september 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid bij borgstelling. Met de grieven komt de advocaat van S op tegen het oordeel van de rechtbank dat geïntimeerde niet onrechtmatig jegens S heeft gehandeld. De grieven zien op de borgstelling die door S aan haar vorderingen ten grondslag [...]

Door | 22 november 2017

Bestuurdersaansprakelijkheid voor de waardevermindering van aandelen van certificaathouders in de onderneming?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 27 juni 2017 uitspraak gedaan over aansprakelijkheid van de bestuurder van door werknemers, als kopers van certificaten in de rechtspersoon, geleden schade als gevolg van het faillissement van de onderneming. Met de grief in hoger beroep maken appellanten bezwaar tegen het oordeel van de rechtbank in [...]

Door | 17 november 2017

Afgebroken onderhandelingen bij de overdracht en financiering van vastgoed : vergoeding van gemaakte onderhandelingskosten?

Van onze advocaat bedrijfsovername. De Rechtbank Amsterdam heeft op 25 augustus 2017 uitspraak gedaan over afgebroken onderhandelingen bij de overdracht van vastgoed. Diende de gemaakte onderhandelingskosten vergoed te worden? Het gaat in deze zaak om de gevolgen van het afbreken van onderhandelingen over een financieringsovereenkomst. Afbreken van onderhandelingen Als maatstaf voor de beoordeling van de [...]

Door | 10 november 2017

Bestuurdersaansprakelijkheid : verkoop activa onderneming tegen te lage waarde? Selectieve betaling van schuldeisers?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 5 september 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid. De vraag was of de verkoop van de activa van de onderneming tegen een te lage waarde had plaatsgevonden en of er sprake was van een selectieve betaling van de schuldeisers. Het gaat in deze om bestuurdersaansprakelijkheid. Het [...]

Door | 7 november 2017

Bestuurdersaansprakelijkheid, het ontslag van een statutair bestuurder en einde managementovereenkomst

Van onze advocaat ondernemingsrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft op 26 juli 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid en het ontslag van een statutair bestuurder. Betekende het ontslag van de statutair bestuurder ook het einde van de managementovereenkomst? P werd ingezet als statutair bestuurder van dochtermaatschappijen van CRG. Een statutair bestuurder kan ingevolge artikel 2:244 lid 1 [...]

Door | 1 november 2017