Monthly Archives: september 2017

Onrechtmatige daad van bestuurder van de vennootschap bij borgtocht?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 31 januari 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid bij borgtocht. Bij het tussenarrest heeft het hof appellante gelegenheid gegeven te reageren op het gemotiveerde verweer van geïntimeerden tegen de stelling van de advocaat van appellante dat geïntimeerde een onrechtmatige daad jegens appellante heeft gepleegd doordat hij bij [...]

Door | 21 september 2017

Onrechtmatig handelen jegens minderheidsaandeelhouder door verkoop van aandelen?

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Rotterdam heeft op 21 juni 2017 uitspraak gedaan over de vraag of onrechtmatig was gehandeld jegens de minderheidsaandeelhouder door de verkoop van aandelen. Onrechtmatig handelen door verkoop van aandelen? De advocaat van C grondt haar vordering op onrechtmatige daad. C stelt daartoe, kort weergegeven, dat M welbewust haar meerderheidsbelang [...]

Door | 19 september 2017

Toepasselijk recht bij het contracteren binnen de EU

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 27 juni 2017 uitspraak gedaan over het toepasselijk recht bij algemene voorwaarden behorende bij een overeenkomst gesloten binnen de EU. De advocaat van appellante heeft in eerste aanleg kort samengevat in het incident gevorderd dat de rechtbank zich primair onbevoegd verklaart om kennis te nemen van [...]

Door | 11 september 2017

Verstrekken van informatie aan aandeelhouder over de financiële toestand van de onderneming

Van onze advocaat aandeelhouder. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft op 17 mei 2017 uitspraak gedaan over het verstrekken van informatie aan een aandeelhouder over de financiële toestand van de onderneming, met name over een tot stand gebrachte activatransactie. De advocaat van A heeft aan zijn verzoek ten grondslag gelegd dat er gegronde redenen [...]

Door | 6 september 2017

Opzegging kredietrelatie in strijd met zorgplicht bank?

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 16 mei 2017 uitspraak gedaan over de vraag of de opzegging van een kredietrelatie tussen de bank en een onderneming in strijd was met de zorgplicht van de bank. In deze zaak staat de vraag centraal of de Rabobank rechtsgeldig gebruik heeft gemaakt van haar contractuele [...]

Door | 4 september 2017

Onrechtmatig procederen over de verkoop van aandelen?

Van onze advocaat bedrijfsovername. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 1 augustus 2017 uitspraak gedaan over de vraag of het procederen over de overname van aandelen onrechtmatig was en misbruik van procesrecht opleverde. De advocaat van geïntimeerde heeft in de onderhavige procedure bij dagvaarding v gevorderd dat appellant wordt veroordeeld tot betaling aan haar van € [...]

Door | 1 september 2017