Monthly Archives: augustus 2017

Vordering van de algemene vergadering van aandeelhouders tot ontslag en schorsing van de statutair bestuurder

Van onze advocaat ondernemingsrecht. De Rechtbank Overijssel heeft op 22 juni 2017 uitspraak gedaan in kort geding over de vordering van de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) tot het ontslag en de schorsing van de statutair bestuurder van een onderneming. Het ontslag van de statutair bestuurder Het wettelijk uitgangspunt met betrekking tot ontslag van de [...]

Door | 28 augustus 2017

Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Rotterdam heeft op 24 mei 2017 uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van bestuurders. Bij de beoordeling van de vraag of de bestuurder van de onderneming een onrechtmatige daad heeft gepleegd jegens eiseres stelt de rechtbank het volgende voorop. Bestuurdersaansprakelijkheid in het ondernemingsrecht In Hoge raad, 5 [...]

Door | 23 augustus 2017

Rechtsgeldige benoeming door AVA van statutair bestuurder?

Van onze advocaat aandeelhouder. Onlangs heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over rechtsgeldigheid van de benoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) van een statutair bestuurder. Tussen partijen is primair in geschil of eiseres statutair bestuurder was van gedaagde. Dit is bepalend voor de vraag of de kantonrechter bevoegd is om van de vorderingen [...]

Door | 22 augustus 2017

Vordering tot uittreding van een aandeelhouder

Van onze advocaat ondernemingsrecht. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 26 juli 2017 uitspraak gedaan over een vordering tot uittreding van een aandeelhouder in een onderneming op grond van artikel 2:343 BW. De rechtbank stelt vast dat de advocaat van gedaagde alle verweten gedragingen en omstandigheden, waarop de uittreedvordering is gebaseerd, gemotiveerd heeft betwist en een geheel [...]

Door | 18 augustus 2017