Monthly Archives: juni 2017

Is gedeelte in appartement prive of gemeenschappelijk?

Van onze advocaat VvE. Op 29 maart 2017 heeft de Rechtbank Limburg uitspraak gedaan over de vraag of schoorsteenkanalen gemeenschappelijk gedeelte zijn van het appartement of privé. De eigenaar van een gebouw met toebehoren en daarbij behorende grond is bevoegd zijn recht te splitsen in appartementsrechten (artikel 5:106 lid 1 BW). Een appartementsrecht omvat, kort gezegd, [...]

Door | 13 juni 2017

Deskundigenbericht en de waardebepaling van aandelen

Van onze advocaat aandeelhouder ondernemingsrecht. Onlangs heeft de Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan over een deskundigenbericht ter bepaling van de waarde van aandelen. De advocaat  van eiser stelt dat de deskundige in zijn rapport is afgeweken van de opdracht en van de eerder door de rechtbank genomen beslissingen. Door de advocaat van eiser is betoogd dat [...]

Door | 12 juni 2017

De bestuurdersaansprakelijkheid van de feitelijk bestuurder

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Op 8 maart 2017 heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan over de bestuurdersaansprakelijkheid van de feitelijk bestuurder. De rechtbank overweegt als volgt. Bij de feitelijk beleidsbepaler als bedoeld in artikel 2:248 lid 7 BW gaat het om een niet-bestuurder die zich een zodanige mate van onafhankelijkheid en beslissingsvrijheid heeft toebedeeld of [...]

Door | 8 juni 2017

Ontslag van een statutair bestuurder

Van onze advocaat contracten ondernemingsrecht. Op 16 maart 2017 heeft de Rechtbank Overijssel uitspraak gedaan over de wijze waarop een statutair bestuurder ontslag dient te worden verleend. Ontslag van een statutair bestuurder De vennootschapsrechtelijke en arbeidsrechtelijke positie van de statutair directeur is een bijzondere. De bevoegdheid tot ontslag ligt exclusief bij de aandeelhouders. De bestuurder [...]

Door | 6 juni 2017