Monthly Archives: mei 2016

Bevel tot inzage van documenten die informatie bevatten over aandelenprijs in openbaar bod

Van onze advocaat ondernemingsrecht. Op  31 maart 2016 heeft het gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan over een bevel aan een vennootschap tot inzage van documenten die informatie bevatten over een aandelenprijs in een openbaar bod. Artikel 2:351 lid 1 BW bepaalt, toegesneden op het onderhavige geval, dat de onderzoeker gerechtigd is tot raadpleging van de boeken, [...]

Door | 19 mei 2016

Aansprakelijkheid bestuurder kinderdagverblijf?

Van onze advocaat ondernemingsrecht. Op  6 april 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van een bestuurder van een kinderdagverblijf. Voor de beoordeling van de primaire grondslag (artikel 2:248 BW) is het volgende van belang. Van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling als bedoeld in dat artikel is slechts sprake indien geen redelijk denkend bestuurder [...]

Door | 13 mei 2016

Vordering aandeel vooruitlopend op de verdeling van een vof?

Van onze advocaat ondernemingsrecht. Op 6 april 2016 heeft de Rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan over een ex-vennoot die vooruitlopend op de verdeling van het vof-vermogen haar aandeel vordert in een vordering op een crediteur dan wel deelgenoot van de vennootschap onder firma (vof). De advocaat van eiseres vordert van K betaling aan zichzelf van een [...]

Door | 12 mei 2016

Eenzijdige wijziging van een overeenkomst mogelijk?

Van onze advocaat contractenrecht. Op 13 april 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over de partiële opzegging van een distributieovereenkomst. De gedeeltelijke opzegging is een eenzijdige wijziging van de overeenkomst. Als uitgangspunt heeft te gelden dat een overeenkomst in beginsel niet eenzijdig kan worden gewijzigd. De advocaat van R heeft in de eerste plaats [...]

Door | 6 mei 2016

Uitleg statuten vennootschap in verband met geschil tussen vennoten

Van onze advocaat ondernemingsrecht. Op 19 april 2016 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan over de uitleg van de statuten van een vennootschap in verband met een geschil tussen de vennoten van de onderneming. Bij de uitleg van overeenkomsten heeft zich in de jurisprudentie een spectrum ontwikkeld, waarbij zich aan de ene kant de (meer [...]

Door | 3 mei 2016