Monthly Archives: april 2016

Uitstoting van aandeelhouders en de gedwongen overdracht van aandelen

Van onze advocaat ondernemingsrecht. Onlangs heeft de rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over de uitstoting van aandeelhouders en de gedwongen overdracht van aandelen. De uitstootregeling van artikel 2:336 BW Naar de voorzieningenrechter de stellingen van partijen begrijpt zijn door de onderneming C 26.999 gewone aandelen en 1 cumulatief preferent aandeel uitgegeven met elk een nominale waarde van [...]

Door | 29 april 2016

Afgeleide schade voor aandeelhouders?

Van onze advocaat ondernemingsrecht. Onlangs heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan over de vordering van zogenaamde afgeleide schade. De advocaat van appellanten vordert schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad. Appellanten vorderen de zogenaamde afgeleide schade, waarbij zij hebben verwezen naar het arrest de Hoge Raad van 2 december 1994, NJ 1995, 288, Poot/ABP. Afgeleide schade In [...]

Door | 28 april 2016

De vordering tot uittreding bij een aandeelhoudersgeschil

Van onze advocaat ondernemingsrecht. Onlangs heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan over een vordering tot uittreding bij een aandeelhoudersgeschil. Op grond van artikel 2:343 lid 1 BW kan de aandeelhouder die door gedragingen van één of meer medeaandeelhouders zodanig in zijn rechten of belangen is geschaad dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer [...]

Door | 26 april 2016

Voorlopige voorzieningen bij wanbeleid in een onderneming

Van onze advocaat ondernemingsrecht. Onlangs heeft de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan over wanbeleid in een onderneming. Ingrijpen is volgens de rechter dringend en met spoed noodzakelijk gelet op de impasse in het bestuur van de onderneming en de algemene vergadering van aandeelhouders waardoor besluitvorming achterwege blijft. De verhouding tussen de aandeelhouders is [...]

Door | 25 april 2016

Vordering tot uittreding aandeelhouder

Van onze advocaat ondernemingsrecht. Op 17 februari 2016 heeft de Rechtbank Overijssel uitspraak gedaan over een vordering tot uittreding van een aandeelhouder. De advocaat van eiseres is van oordeel dat er sedert enkele jaren een onoverbrugbaar verschil van inzicht bestaat tussen eiseres en X enerzijds en gedaagde anderzijds. De advocaat van eiseres stelt dat gedaagde [...]

Door | 21 april 2016

De bevoegdheid tot een besluit tot dividenduitkering

Van onze advocaat ondernemingsrecht. Op 16 maart 2016 heeft de Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan over een geschil over dividenduitkering, die gedaagden als middellijk bestuurders onrechtmatig zouden hebben gedaan. De rechtbank oordeelt dat gedaagden bij de goedkeuring van het aandeelhoudersbesluit hebben gehandeld in strijd met artikel 2:215 lid 3 BW en dat zij het tekort dat [...]

Door | 20 april 2016

Onderzoek naar prijsbepaling van aandelentransactie in openbaar bod

Van onze advocaat ondernemingsrecht. Op 31 maart 2016 heeft het gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan over de reikwijdte van het onderzoek naar de prijsbepaling van een aandelentransactie bij openbaar bod. De Ondernemingskamer heeft in haar beschikking van 22 juli 2014 geoordeeld dat er gegronde redenen voor twijfel aan een juist beleid zijn ten aanzien van de [...]

Door | 19 april 2016

Dividendrecht en dividendbewijzen

Van onze advocaat ondernemingsrecht. Onlangs heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over dividendrecht en dividendbewijzen in het kader van een conversie van aandelen. De advocaat van eiser heeft primair gesteld dat het besluit tot wijziging van de statuten nietig is, omdat in strijd met het bepaalde in artikel 2:14 van het Burgerlijk Wetboek (BW) in [...]

Door | 19 april 2016

Bestuurdersaansprakelijkheid voor het aangaan en continueren van een arbeidsovereenkomst ?

Van onze advocaat ondernemingsrecht. Op 8 maart 2016 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid voor het aangaan en continueren van een arbeidsovereenkomst. Kernvraag is of de bestuurders primair als bestuurders van de onderneming en subsidiair persoonlijk aansprakelijk zijn voor de door de advocaat van appellant gevorderde schade. Ter zake de primaire grondslag van [...]

Door | 13 april 2016

Geldvordering in kort geding. Bestuurdersaansprakelijkheid?

Van onze advocaat ondernemingsrecht. Op 25 maart 2016 heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan over een geldvordering in kort geding betreffende  een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling tot betaling van een geldsom, is terughoudendheid op zijn plaats. De rechter zal daarbij niet alleen hebben [...]

Door | 12 april 2016