Monthly Archives: maart 2016

Besluit tot dividenduitkering onrechtmatig?

Van onze advocaat ondernemingsrecht. Op 16 maart 2016 heeft de Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan over een geschil over dividenduitkering, die gedaagde als middellijk bestuurder onrechtmatig zouden hebben gedaan. De advocaat van W baseert de vordering in de eerste plaats op de stelling dat in strijd met het bepaalde in artikel 2:216 BW is besloten tot [...]

Door | 30 maart 2016

Bestuurdersaansprakelijkheid : onvoldoende uitvoering van de taken als bestuurder?

Van onze advocaat ondernemingsrecht. Op 1 maart 2016 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch uitspraak gedaan over twee verschillende vormen van bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurdersaansprakelijkheid : de Beklamelnorm Het hof stelt onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 5 september 2014, HR:2014:2627 het volgende voorop. Als een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis, is [...]

Door | 15 maart 2016